Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Johannes Hendricus van den Acker

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken
Nota voor een geneeskundige behandeling van burgemeester Smits uit 1875.
Acker, Johannes Hendrikus van den, medicus
* Stratum 29 mei 1830
† Stratum 11 oktober 1894
overlijdensadvertentie J.H. van den Acker in 1894.

Johannes van den Acker is geboren op 29 mei 1830 in Stratum. Hij was de zoon van procureur Martinus van den Acker (1801-1871) uit Joure in Friesland.
Johannes volgde zijn middelbare opleiding aan de Latijnse School in Eindhoven en promoveerde tot doctor in de genees- heel- en verloskunde in 1856 aan de Universiteit van Leiden. Hij zette zich als eerste enkele jaren in als arts van de armenpraktijk in Eindhoven en Stratum.
Het vroegst bekende woonadres van vader Martinus is aan de Volderstraat A48 (kadastraal A38 en A39), waar hij van 1837 tot 1883 met Johannes, zijn jongere broer advocaat Daniël Hubertus en zijn vier zussen woonde. Tegenwoordig is dat ongeveer op de plaats van Demer 49.
Vader Martinus bezat tussen 1845 en 1867 een tweede woning met tuin aan de Demer, kadastraal nummer A15, A16 en A17 (ongeveer de huidige Demer 1-3).
Met zus Johanna Clasina woonde hij tot aan zijn overlijden aan de Kloosterdreef in Stratum.
De firma Op de Coul, Rutten & Co had in de negentiende eeuw een "school"ruimte waar klanten binnen enkele uren konden leren fietsen. Dat was voor Eindhoven iets nieuws. Dat zo'n instelling zeker geen overbodige luxe was leerde het voorval met dokter Van den Acker. Die had gedacht zonder hulp de kunst onder de knie te krijgen. Maar toen hij in de tuin van het huis Ravensdonck op de hoek Vestdijk-Ten Hagestraat aan het oefenen was, was hij met zijn fiets tegen een boom gereden en verongelukt.
Op de overlijdensakte van Johannes uit 1894 wordt zijn beroep genoteerd als: Medicine, chirurgie et artis obstetrisine doctor (huisarts, chirurg en verloskundige).
In het krantenbericht wordt zijn voornaam als "Joannes" geschreven, terwijl die naam op zijn geboorteakte als "Johannes" is geschreven.
Hij was niet gehuwd.


Bron:
Gemeentelijke Administratie Eindhoven en Stratum
Kadastrale administratie
Peel-en Kempenbode 13-10-1894
Jan Spoorenberg in 't Gruun Buukske 1996 JH 2022