Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Kappersorganisaties

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken

Kappersorganisaties en een vervroegde winkelsluiting

In 1891 was de Nederlandsche Barbiers- en Kappersbond opgericht, maar die telde in het begin van deze eeuw in Noord-Brabant en Limburg maar weinig leden. Pas in de jaren dertig, dus lang na de periode waarover het artikel "Eindhovense barbiers en haarsnijders" (elders in deze encyclopedie) handelt, zou de Bond in Eindhoven een afdeling krijgen, maar het is (nog) niet duidelijk wanneer die is opgericht. De Eindhovense kappers waren aanvankelijk dan ook niet bij een vakorganisatie aangesloten.

De eerste beroepsvereniging waarvan in Eindhoven sprake was, was de Kappers- en Barbiersbediendenvereniging "Ons Genoegen", die in 1914 in het koffiehuis De Bijenkorf aan de Markt werd opgericht en die zich sterk wilde maken voor een winkelsluiting om 21.00 uur. Maar het lijkt erop, dat deze organisatie niet lang heeft bestaan. Belangrijker is daarom de Eindhovense afdeling van de R.K. Barbiers- en Kappersbond geweest. De Bond was op zondag 19 november 1916 in Tilburg opgericht als onderdeel van De Hanze, de R.K. middenstandsorganisatie. De Eindhovense afdeling was nog hetzelfde jaar gevolgd. Een van de zaken waarvoor die zich inzette, was de zondagssluiting, een ideaal waarvoor overigens ook de neutrale bond zich in die tijd in veel gemeenten sterk maakte. De afdeling boekte al snel resultaat. Nadat begin januari 1917 was besloten om bij twee opeenvolgende feestdagen de salons op de eerste dag (slechts) tot 12 uur v.m. geopend te houden, bleek in mei van dat jaar, dat de 18 leden tellende groep er intussen ook in was geslaagd op vrijwillige basis tot een algemene zondagssluiting te komen.

Even dreigde de schaarste aan steenkool daarna roet in het eten te gooien. Er kwam een distributie voor gas en elektriciteit en in verband daarmee besloot het gemeentebestuur tot een algehele vervroegde winkelsluiting. Voor de periode dat de schaarste aanhield, zouden de winkeliers hun zaken niet voor zes uur 's morgens mogen opendoen en moesten zij uiterlijk om 20.00 uur sluiten. Alleen op zaterdagen, dagen voor erkende christelijke feestdagen of R.K. feestdagen die in Eindhoven als zondag werden gevierd en in de St.Nicolaas- en Kerstweek mochten de winkels tot 21.00 uur open zijn.

De kappers wendden zich daarop tot het gemeentebestuur, want zij konden onmogelijk op zaterdagen en op dagen voor als zondag gevierde feestdagen voor 21.00 uur al hun klanten bediend hebben. Door de voorgestelde regeling werden zij gedwongen weer op zondagmorgen open te gaan, wat juist nadelig zou zijn voor het energieverbruik, zo stelden zij. Zij vroegen daarom toestemming op zaterdagen en dagen voor als zondag te vieren feestdagen tot 23.00 uur open te mogen blijven en dat werd hen toegestaan. Helaas wat de eensgezindheid onder de kappers van korte duur. De bond verdween weer, en daarmee de Eindhovense afdeling.

Jan Spoorenberg
in: ’t Gruun Buukske 1993-16 e.v.