Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Katholieke Kring

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken

Katholieke Kring

Nadat een groep katholieke Eindhovenaren deelgenomen heeft aan een retraite op Manresa te Venlo wordt op 8 juni 1909 de Katholieke Kring opgericht voor katholieke mannen uit Eindhoven en aangrenzende gemeenten om ‘naast vriendschappelijk verkeer en het behoud der Katholieke beginselen, het leken-apostolaat te beoefenen in den ruimsten zin des woords’.
Zo wil men onder meer een RK Openbare Leeszaal oprichten, lezingen, conferenties en voordrachten houden. Persproducten en toneelvoorstellingen die geloof en zeden aantasten, dienen geweerd te worden, maar goede lectuur moet bevorderd worden. Een rol spelen ze in 1910 bij het zogeheten Philips-feestdagenconflict met betrekking tot Driekoningen van katholieke Philipsmedewerkers.

In 1916 komt de RK Openbare Leeszaal en Boekerij St. Catharina tot stand en gaat het bestuur van de Katholieke Kring ook het bibliotheekbestuur vormen onder voorzitterschap van Piet van der Putt (1885-1957).

In 1919 neemt Luc van Agt (1894-1959) de voorzittershamer van hem over en blijft tot 1952 aan, terwijl Theo van Lotharingen het secretariaat voor de ruim 100 leden vervult.

De kring speelt bij de oprichting van het verband De Meierij van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm in 1919 een rol, organiseert liefdadigheidsuitvoeringen voor Weense kinderen in 1920, bereidt de Katholiekendag voor en zamelt kleding en schoeisel in voor de Oostenrijkse geestelijkheid.

Steeds belangrijker worden de voordrachten over leerzame en actuele onderwerpen door sprekers uit binnen- en buitenland. Het 25-jarig bestaan in 1934 wordt met mis, receptie en de uitgave van een gedenkboekje gevierd. Tijdens de oorlog zijn er geen voordrachten ‘om ongewenste sprekers en opgedrongen onderwerpen te vermijden’. In 1946 worden ook dames als introducés toegelaten, het ledental groeit tot boven de 350, aan de Stille Omgang in ’s-Hertogenbosch wordt meegedaan.

Bij het 40-jarig bestaan in 1949 wordt stilgestaan, evenals bij het 50-jarig bestaan in 1959. Dat gebeurt met een uitvoering van Psalmen voor volkszang door componist Lodewijk de Vocht, die het geheel zelf dirigeert en een lezing door prof.dr L.J. Rogier. Het is aan secretaris Hein Spoorenberg (1907-1981) te danken, dat de kring nog tot in de jaren 1970 blijft functioneren. Zijn opvolgers slagen er niet in sprekers te engageren en de kring gaat als een nachtkaars uit. Daarnaast zullen de ontkerkelijking na Vaticanum II, maar ook de concurrentie van nieuwe culturele initiatieven de Katholieke Kring parten gespeeld hebben.

Bronnen:
1909-1934. De Katholieke Kring bij zijn vijf en twintigjarig bestaan, Eindhoven 14 october