Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Kegelen bij Concordia aan de Markt

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken

Kegelen bij Sociëteit Concordia aan de Markt

Het kegelhuis bij het Haagsch Koffiehuis van Feijen wordt voor het laatst genoemd in 1918. Het lijkt er op, dat het is afgebroken nadat twee banen waren aangelegd in een nieuw kegelhuis achter het pand van Sociëteit Concordia aan de Markt.
Bij Concordia op de Markt lagen in 1934 de twee kegelbanen. Hier waren Alle Negen Ons Doel, Houdt de Plank en Weg dien Bal thuis.
De oorlog zou voor de Eindhovense Bond een zware slag betekenen. Vermoedelijk heeft alleen de damesclub Vol Moed, die voorheen zijn banen had in Apollo’s Lust, steeds door kunnen spelen op de banen van Concordia, ook toen het horecabedrijf aan de Markt gesloten was. In de wintermaanden brachten de leden van thuis kolen mee om het potkacheltje te stoken. Het gebouw van Concordia werd na de oorlog gesloten en zou pas in 1947 als Old Dutch heropend worden, zonder kegelbanen echter.
Veel clubs spelen in Helmond, want in Eindhoven is het bar slecht gesteld met de kegelbanen en dat is bepaald geen stimulans voor de mooie, oude kegelsport. (Voor kegelaars geldt: In Eindhoven's binnenstad daar gebeurt tenminste wat: kegelaars nemen er de trein naar Helmond...)

Bronnen:
-Kranten waren een belangrijke bron voor het schrijven van dit stukje lokale geschiedenis. Helaas laat de pers het echter in de naoorlogse periode wat afweten als het gaat om minder beoefende sporten zoals kegelen; als de Bond haar archief niet goed bijhoudt, zal het in de toekomst wel eens erg moeilijk kunnen worden om terug te blikken.
-Behalve in de kranten vond ik interessante informatie in het archief van Onder Ons. Toen deze club in de jaren dertig insliep, was P. Vermeeren er jarenlang secretaris van geweest. Zijn zoon K. Vermeeren heeft het secretariaatsarchief in 1981 aan het gemeentelijk archief geschonken.
-Voor de algemene informatie maakte ik gebruik van het Handboek voor de Kegelsport door J. Laarman (Brummen z.j.).
-Het artikel Volksgebruiken en Gewoonten door P.N. Panken in het tijdschrift Volksleven.
-De bijdrage van L. de Wolf in de Sport-Encyclopedie.
-Informatie van kegelaarsters en kegelaars uit Eindhoven e.o. Allereerst de leden van Vol Moed, die een kegelavond opofferden om over het verleden te kunnen praten, en verder aan de heer en mevrouw J.A. Derkx en de heren F.L.J. Gosen, H.A. Janssen, P.J. Kusters, en W.M.J. Kuijpers.

J. Spoorenberg
in: ’t Gruun Buukske 1990,86