Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Textielschool

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken
De geheel vernieuwde textielschool aan de Anna van Egmondstraat
Textielschool Eindhoven

Na Koninklijke goedkeuring op 11 februari 1911 start in september 1912 onder directeur Steggerda van de ambachtsschool een avondcursus voor de textielindustrie, waar naartoe iedere fabrikant twee leerlingen kan sturen. In 1922 begint de dagschool en in 1928 opteert fabrikant W.N.J. Baekers voor een zelfstandige lagere textiel dag- en avondschool.

Na goedkeuring op 16 december 1931 kan die op 1 april 1933 van start gaan met W.N.J. Baekers als voorzitter van het bestuur en Eduard Dijkmeijer als directeur. Minister H.P. Marchant komt de school op 2 november 1933 officieel openen. Na grondaankoop in 1938 en aanbesteding in 1939 wordt de door Cees Geenen aan de Anna van Egmondstraat gebouwde school medio 1942 in gebruik genomen, maar bij het bombardement van 6 december 1942 al getroffen.

Na de oorlog wordt de school gemoderniseerd met onder andere een nieuw machinepark ter waarde van 450.000 gulden. De Vereniging tot Steun voor de Textielschool bestaande uit fabrikanten is daarbij van groot belang. Op 27 maart 1958 wordt Dijkmeijer gehuldigd. Hij schrijft ook enkele handboeken voor het textielonderwijs zoals Bindingsleer, Textiel in 3 delen (Amsterdam 1944) en Textielwarenkennis (Amsterdam z.j.).

Het gouden jubileum van het textielonderwijs in Zuidoost-Brabant en 30-jarig bestaan als zelfstandig instituut wordt in 1963 nog groots gevierd met onder andere een tentoonstelling in hotel Cocagne van de samenwerkende Oost-Brabantse textielfabrikanten. Met de neergang van de textielnijverheid verdwijnt in 1966 de lagere textielschool en de opleiding wordt veralgemeniseerd ondergebracht bij de LTS. Via leerlingstelsel en parttime-onderwijs kan men zich daarna specialiseren. Mechanisatie en automatisering verlangen een meer algemene aanpak zoals metaalbewerking en elektrotechniek, maar ook nieuwe vakken zoals chemie, bleken, verven en drukken worden belangrijk.

Om de regionalisering, waarvoor met de Stichting Pro Textilia (Protex) al een basis is gelegd, wordt omgevormd tot de Stichting Textielvak Zuid-Oost-Brabant. Op deze Eindhovense textielschool zijn ruim 2000 leerlingen aan de dagopleiding en zo’n 600 aan de vervolgopleiding ’s avonds opgeleid. In de Vereniging van Oud-Leerlingen Textielschool, afgekort VOLTE, hebben ze zich toentertijd verenigd.

Bronnen:

  • Artikel over Dijkmeijer bij 25 jarig jubileum op 27 maart 1958
  • Dubbeljubileum van textielschool te Eindhoven, in: Eindhovens Dagblad van 19 maart 1963, 15
  • 50 jaar textielonderwijs. Stichting Textielvak Zuid-Oost-Brabant in oprichting. School in Eindhoven wordt weer gemoderniseerd, in: Eindhovens Dagblad van 2 april 1963, 2
  • Na opheffing textieldagopleiding. Accommodatie textielschool blijft in gebruik.Geschikt voor Akademie Ind. Vormgeving?, in: Eindhovens Dagblad van 11 juni 1966, 2

Peter Thoben 2013