Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Hof van Holland

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken
Ansichtkaart van het Hof van Holland aan de Rechtestraat.

Pand De Groote Ster, Hof van Holland

Rechtestraat 50-52

Op oude foto's is de kap van het Hof van Holland tijdens de sloop duidelijk te zien. Heel voorzichtig mag worden aangenomen dat dit huis en deze sporenkap in de laatste helft van de zestiende eeuw zijn gebouwd. Na de grote stadsbrand van 1554 dus.
Blijkens jaarankers wordt het pand in 1610 verbouwd en wordt dan al "Groote Ster" genoemd.


In de archieven komen we de volgende gegevens tegen.
Willem van Ravesteijn is in 1721 van plan om op een openbare verkoop het "zeer welgelegen huis met twee gevels, het achterhuis dat bewoond wordt door Peter Schellens en dat "De Groote Starre" wordt genoemd" te kopen. Aangevuld wordt het bezit met: "inclusief de stallingen, het hof en achterhof en een stuk groes". Het huis staat met de voorzijde aan de Rechtestraat en het terrein van het huis loopt achter door tot aan de Stadsvest (de huidige Keizersgracht). De eigenaar op dat moment was Jacobus Johannes van Breugel, advokaat in Turnhout, en zijn vrouw mejuffrouw Maria Theresia Cleijmans de Reijde.
Aanvullend wordt in die akte opgemerkt dat er twee waterbuizen onder het terrein van De Groote Starre lopen, die eigendom zijn van de brouwerijen de Eijk en de Roos. Brouwerij de Roos was eigendom van Johan de Louwre en stond rechts naast de Groote Starre, brouwerij de Eijk stond links van de Groote Starre. Deze brouwers dienen aan Van Ravesteijn 25 gulden te betalen voor elke keer dat de buizen wegens mankementen moeten worden blootgelegd.

De verkoop was mogelijk vanwege een akte van scheiding en deling (na overlijden van de vorige eigenaar) opgemaakt in 1703. De verkoop is echter niet doorgegaan.

In 1721 verkopen genoemden het geheel aan juffrouw Hendrina van Thoor. Zij verkoopt op 28-4-1727 een deel van de hof en de groes achter haar huis aan de heer Johan de Louwre. Dat deel strekt zich uit van de hoek van brouwerij de Roos tot aan de heg bij de Stadsvest.
Vanwege een belastingschuld moet Hendrina het huis met achterhuis, hof en stalling en daarachter een weide in 1730 verkopen aan de hoogweledelgeboren heer Carel de Jeger, heer van Eckardt. Die verkoopt het geheel in 1739 weer door aan burgemeester Matheus van Hooff.

Geerard Arnold Raessens en Martinus van Hooff, de zwager en een broer van Matheus, kopen het pand in 1744. Raessens blijft dan een groot aantal jaren de eigenaar. Tot zijn overlijden.
In 1768 wordt het verkocht aan koopman Willibrordus van de Ven. Het huis, dat tot dat jaar De Groote Starre werd genoemd, wordt door Van de Ven omgedoopt en krijgt de naam "Hof van Holland".

In 1797 wordt het pand, dat dan dus de naam "Hof van Holland" heeft, door Willibrordus van de Ven verhuurd aan Hubertus Josephus van de Ven uit 's-Hertogenbosch. Daarbij wordt opgemerkt dat de kelder, die uitkomt aan de straat, en een pakhuis achter de woning, niet worden verhuurd.

In 1807 wordt een inventaris opgemaakt van het Hof van Holland omdat Martinus Arnoldus van de Ven inmiddels overleden is. Hoe groot het huis werkelijk is, blijkt uit de beschrijving van de verschillende vertrekken:
twee opkamers, een provisiekamertje, de benedenkamer, de beste kamer, een grote en een kleine achterkamer, de kamers voor de knecht en de meid, een kamer achter de trap, de kamer die de eerwaarde heer Hartmans heeft gehuurd, de beste voorkamer, de zolder. Aan de achterzijde ligt de binnenkeuken en een achterkeuken, en verder beschikt het huis over een koeienstal, een paardenstal en een kelder.

In 1810 wordt het Hof van Holland verhuurd aan Wilhelmus van der Heijden.
In 1818 wordt het huis, officieel genummerd als nummer 109, door de erfgenamen van Martinus van de Ven verkocht aan drie leden van de koopmansfamilie Van Oorschot. Die verkopen hun belegging in 1819 aan Jacobus Janssen en hoedenfabrikant Godefridus Hoppenbrouwers.

In 1832 worden in de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel onder kadastraal nummer A488 Jacobus Jansen en meerdere eigenaren vermeld. De kadastrale kaart van die situatie geeft de naam van het huis: Het Hof van Holland.

In 1879 wordt hotel Hof van Holland gerestaureerd. Hierbij wordt de onder andere de voorgevel vernieuwd.
In 1908 verhuist de zaak en vestigt zich in pand "Het Vaticaan", dat op Rechtestraat 56-58 staat.
In 1919 wordt modezaak Witteveen in het pand gevestigd. Op de eerste etage van het pand wordt dan de R.K. Openbare Leeszaal en boekerij Sint-Catharina gevestigd.
In 1956 wordt de winkel van Witteveen verbouwd; de gevel krijgt een facelift; op de vaste luifel boven de etalages komt een halve meter hoog wapen van Eindhoven te staan.
In 1961 wordt logement 'Hof van Holland' aan Rechtestraat 50-52 gesloopt en wordt begonnen met de bouw van het huidige pand, waarin tot 1999 de kledingzaak Wibra is gevestigd. In 2000 was op huisnummer 50 kledingwinkel Zij mode te vinden, daarna Cosmo hairstyling en schoonheidssalon Portier.


Jos en Bauke Hüsken 2014


bronnen:
schepenbank Eindhoven 1721 tot 1819