Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Petrus Toirkens

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken

Smid P. Toirkens

Hieronder het verhaal van smid Toirkens uit de Kerkstraat, dat in de stad algemeen bekend was. “Den auwen Turk" (Toirkens). Ieder kende hem als de handige, eerlijke smid, die ook veelvuldig op paling viste, graag tot hulp bereid was, maar dan ook geen blad voor de mond nam.
Toen een dame een kachel bij hem gekocht had, maar de betaling steeds uitstelde, ging Den Turk met zijn zoons naar het bovenhuis, dat zij bewoonde, belde aan en stelde zich naast de deur op. Toen de deur openging, zei Den Turk: "Kom jongens" en drie smeden klommen de trap op ondanks het verzet van de dame, die opperde» dat zij bezoek had. En Den Turk haalde met zijn jongens de brandende kachel uit de kamer, zonder aandacht te geven aan de dames die aan de taartjes zaten, en droeg ze naar beneden.

Het nu volgende verhaal heeft Den Turk mij zelf verteld.
Een keer zou de volgende dag een wissel vervallen en de smid had geen geld om deze te voldoen. Nou ja, zei hij tegen zijn vrouw, die zo zacht was als hij ruw, maar die altijd zacht door hem behandeld werd, we hebben het geld niet, maar laten we samen het rozenhoedje bidden en dan maar gaan slapen. Maar midden in de nacht werd hard op de deur geklopt en toen Den Turk uit bed sprong, stond er mr. dr. Jan van Best.
“Toirkens, ge hebt nog geld van mij te goed. Ik wou dit nu afbetalen”. Den Turk was uit de brand, maar de volgende morgen hoorde hij, dat Jan van Best, de gloedvolle spreker en oud-Tweede Kamerlid, in moeilijkheid gekomen, met de noorderzon naar België was uitgeweken. Hij had de ambachtsman toch nog willen betalen.

J.J.M. Sicking, pastoor
in ’t Gruun Buukske 1974, dl 28-12