Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Strijpsche Winkeliersvereeniging

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Versie door Jfmhusken (overleg | bijdragen) op 12 mei 2021 om 14:49
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Strijpsche Winkeliersvereeniging

koperen schildje van de vereniging


Op 26 november 1935 vond de eerste voltallige vergadering plaats van het Comité der Strijpsche Winkeliers. De oprichtingsvergadering had al plaatsgevonden op 11 november 1935 in de zaal van de heer P. Gijsbers.
De doelstelling van de vereniging bestond uit
-Het zoveel mogelijk behartigen van de belangen van de leden van de vereniging
-door het bevorderen van een goede onderlinge verstandverhouding
-en door ten minsten eenmaal per maand te vergaderen

Iedereen die als zelfstandige een winkel drijft, kan lid worden. Zoals het een goede vereniging betaamt, werden meteen goede afspraken gemaakt over een contributiebetaling en de manier waarop maatregelen zouden worden genomen tegen wanbetalers.
De geïnde contributie werd op een rekening van de Rijkspostspaarbank gestort. Kosten, die werden gemaakt om leden bij te staan, werden ten laste van die rekening betaald. Het bestuur was daarvoor gezamenlijk aansprakelijk.
Die contributie bedroeg 50 cent per maand. Bij de toetreding werd eenmalig een bijdrage gevraagd van 1 gulden. Na de oprichting werd van de leden nogmaals een eenmalige bijdrage ineens van 2 gulden en 50 cent gevraagd.
Tijdens de oprichtingsvergadering op 11 november 1935, waarbij 14 personen aanwezig waren, kreeg de heer Konings 10 stemmen, de heren Jansen, Prijt en Trimbos kregen elk één stem, waarna de heer Konings tot voorzitter werd benoemd en de heet Trimbos tot secretaris. De heren Jansen en Zweerts als algemene bestuursleden.
Vervolgens werd afgesproken om alle Strijpse winkeliers uit te nodigen voor de eerste vergadering van de Strijpsche Winkeliersvereeniging van 26 november 1935. Een overzicht van de leden van de vereniging telde 78 namen. De straten met het grootste aantal leden waren de Strijpsestraat, de Schootsestraat en de Frederiklaan.

Bron:
afschrift van de notulen van de oprichtingsvergadering

JH 2021