Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Onderhoud Ten Hagen

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderhoud aan de gracht en het klooster Ten Hagen

Op 13 juli 1743 klaagde C. Havius, de rentmeester van de Prins van Oranje, dat bij lage waterstand van de Dommel de gracht rondom zijn ambtswoning, het klooster Mariënhage, op sommige plaatsen droog viel. Dit maakte zijn woning niet alleen onvrij, maar veroorzaakte ook stank, omdat de gracht voor het laatst in 1717 was schoongemaakt. De rentmeester verzocht daarom de Raad van de Prins om de gracht evenals in 1717 door manschappen uit Woensel, Gestel, Strijp en Stratum te mogen laten vegen, waarvoor de dorpelingen dan enkele tonnen bier, tabak en jenever zouden moeten krijgen. De regenten van de dorpen hadden er reeds in toegestemd, dat de hulp zou worden gegeven nadat de boeren hun oogst in hun schuren zouden hebben.

In 1743 verzocht de rentmeester van de Prins eveneens om de hekken en bruggen van het klooster, de deuren en de hekken van de neerhuizing en de koestal te laten repareren. Omdat het al weer tien jaar geleden was, dat het klooster was geschilderd en de olie en de verfstoffen dat jaar (in Den Bosch) een redelijke prijs hadden, verzocht de rentmeester tevens om een nieuw verfje voor zijn ambtswoning.
Hieronder treft U de begroting aan, die gemaakt is door de meester-ververs Martinus van Riet en Jan Adriaens. Op 22 augustus 1743 werd deze begroting goedgekeurd, waarna met het werk kon worden begonnen.

Begroting:

Materialen Begrote kosten
1½ aam lijnzaadolie à 43 gulden: ƒ 64-10-00 1
250 pond loodwit à 10 gulden per 100 pond: ƒ 25-00-00
200 pond engels rood à 6-5-0 per 100 pond: ƒ 12-10-00
16 pond goudschuim à 4 stuivers: ƒ 03-04-00
25 pond gele oker à 7-10-0 per 100 pond: ƒ 01-17-08
10 pond menie à 12-10-0 per 100 pon: ƒ 01-05-00
6 pond bruine omber à 4 stuivers: ƒ 01-04-00
6 tonnetjes zwartsel à 6 stuivers: ƒ 01-16-00
6 grote verfborstels (B), 6 dito (C), 6 kleine puntborsteltjes, touwen, verfpotten, ƒ 60-00-00
tenminste voor transport (karrevracht) van Den Bosch naar Eindhoven,
voor tweemaal verven, dichtstoppen, schuren, arbeidsloon:
Totaal: ƒ 189-06-08


noot 1 : respectievelijk guldens, stuivers en penningen.

Jan Melssen 1978