Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Antoon Kerssemakers

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken
Boerin in moestuin bij boerderij. Olieverfschilderij van de hand van Antoon Kerssemakers, zonder jaartal. Collectie Eindhovenmuseum 1999.12.01
  • 28 augustus 1846 Gestel

† 6 juli 1924 Eindhoven

Als zoon van textielfabrikant Godefridus Kerssemakers (1794-1873) en burgemeestersdochter Maria Catharina de Wit (1809-1879) wordt hij in Gestel geboren en opgeleid tot leerlooier bij de plaatselijke leerlooiers Moonen. In 1875, het jaar van zijn huwelijk met Josephina Dijmphna Simonis (1843-1888) uit Raamsdonk, bouwt hij een leerlooierij bij de stadsvest aan de Korte Dijk (de huidige Vestdijk), op de hoek met de Parallelweg (nu 18 Septemberplein) te Eindhoven.

In de Nuenense periode van Vincent van Gogh – december 1883 tot november 1885 – raakt hij bevriend met deze ietwat zonderlinge kunstenaar. Als amateurschilder trekt hij met Vincent op en krijgt van hem aanwijzingen. Ook een aantal andere Eindhovenaren, zoals verfhandelaar Jan Baijens, de gewezen goud- en zilversmid Toon Hermans, goudsmid en directeur van de tekenschool Driekske van Gardingen, telegrafist Willem van de Wakker, lithograaf Dimmen Gestel, organist Hein van der Sande en bierbrouwer Joseph van der Harten, gaan met regelmaat om met Van Gogh.

Op 14 en 20 april 1912 zijn de herinneringen van Antoon Kerssemakers, hij is dan agent in tabak, aan de kunstschilder gepubliceerd in het weekblad De Amsterdammer. Van begin mei tot 14 juli 1893 heeft hij een expositie in de achterzaal van Café Eef Stoot op het Stationsplein, die – ondanks de tekortkomingen van de amateurschilder – succesvol verloopt, mede omdat ‘ieder aan den bepaalden hoogst matigen prijs zijn zaal of huiskamer met een dier doeken zal willen versieren’. In januari 1894 kan er meegedaan worden aan de verloting van 3 van zijn schilderijen door aankoop van een lot à één gulden. In mei 1893 is hij trouwens ook met landschappen vertegenwoordigd op de tentoonstelling van de Vereeniging De Bouwkundige Vakken.

Bij het overlijden van deze niet ‘onverdienstelijke amateurschilder’ wordt ‘Toon Kers’ door Ravo, alias onderwijzer Jan van de Leur, herdacht als een ‘misschien wel wat barsch’ man, maar ‘een aangenaam causeur, die tot op ’t laatst van zijn leven zijn goed humeur en zijn humoristisch karakter niet verloor’.

In de collectie van Museum Kempenland Eindhoven bevinden zich enkele schilderijen Heidelandschap met schaapskudde bij Nijnsel (1887), Eindhovensche Looiersbeurs (1887), Landschap met ven (1889) en twee kleine pendant-doekjes gemonogrammeerd AK.


Bronnen:
-Ton de Brouwer, Vincent van Gogh en Nuenen, Venlo 1984, 56-65
-Martha Op de Coul, A painted impression of Brabant: a joint work by Vincent van Gogh and Anton Kerssemakers, in: Simiolus 1989, 271-?

Peter Thoben 2013