Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Het stadhuis uit 1951

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Versie door Jfmhusken (overleg | bijdragen) op 29 dec 2019 om 18:45
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Het stadhuis uit 1951

Het stadhuis van Van der Laan volgens de tekeningen uit 1939. (uit: Jaarverslag Gemeente Eindhoven 1939, archief Hüsken)
Het stadhuis van Van der Laan uit 1951. (Ansichtkaart archief Hüsken)
Het stadhuis van Van der Laan volgens de tekeningen uit 1939. (uit: Jaarverslag Gemeente Eindhoven 1939, archief Hüsken)
Het stadhuis van Van der Laan volgens de tekeningen uit 1939. (uit: Jaarverslag Gemeente Eindhoven 1939, archief Hüsken)
Het stadhuis van Van der Laan uit 1951. (Ansichtkaart archief Hüsken)
Het stadhuis van Van der Laan volgens de tekeningen uit 1939. (uit: Jaarverslag Gemeente Eindhoven 1939, archief Hüsken)

Uit het Jaarverslag Gemeente Eindhoven 1939 is de volgende tekst overgenomen:

$ 15 Prijsvraag bouw nieuw stadhuis.
In het begin van het verslagjaar werden door enkele ambtenaren van de afdeeling Nieuwbouw en Bouwkundige Werken gipsmaquetten vervaardigd van de vier inzendingen, welke voor de meervoudige opdracht in aanmerking kwamen; dit waren de volgende inzendingen:
1e volgnr. 102 motto "Broletto";
2e volgnr. 74 motto :"Stadhuis";
3e volgnr. 6 motto "Een Huis Dat Staat in den Stroom Die Gaat";
4e volgnr. 101 motto "48".

Op 17 Januari kwam een Jury - thans de Commissie van Advies - bijeen. Op deze vergadering waren tevens uitgenoodigd de architecten van de hierboven genoemde ingezonden plannen, n.l. Ir. J. van der Laan b.i. te Leiden, C. van Moorsel Pzn. te Voorburg, Prof. Ir. H. Th. Zwiers b.i. te Haarlem en Ir. J. den Boer b.i. te Vught.
Aan genoemde architecten werd een meervoudige opdracht gegeven. De sluiting van den termijn van inzending werd bepaald op 17 April. Op den vastgestelden datum werden de vier ontwerpers door den Sectretaris ontvangen.
Direct na ontvangst werden de plannen door den Dienst van Gemeentewerken opgehangen en de door de architecten gegeven berekening en begrooting nagerekend; tevens werd begonnen met het maken van nauwkeurige maquettes op schaal 1 à 500. Deze maquettes werden gemaakt door de N.V. Maquettefabriek "Modelkunst", een en ander overeenkomstig de op 25 Augustus 1938 gegeven opdracht en verdere door de Secretarie verstrekte gegevens tijdens de uitvoering.

Op 11 Mei werd na onderzoek van elk plan afzonderlijk door de Commissie van Advies de volgende rangorde vastgesteld:
1e. Motto "Broletto" (Ir. J. van der Laan b.i.)
2e. Motto "Een Huis Dat Staat in den Stroom Die Gaat" (Prof. Ir. H. Th. Zwiers b.i.)
3e. Motto :"Stadhuis" (C. van Moorsel Pzn.)
4e Motto "48" (Ir. J. den Boer b.i.)
welke rangorde tevens aangeeft welk plan de Commissie het meest geschikt acht als grondslag voor den bouw van het toekomstig stadhuis van de Gemeente Eindhoven.

Bij bestuit van den Raad van 13 Juni werd het voorstel, om voor den bouw van het stadhuis te kiezen het ontwerp van den architect Ir. J. van der Laan b.i. te Leiden, goedgekeurd.
Direct na dit besluit werd door de afdeeling alles in gereedheid gebracht voor een tentoonstelling van de 110 ingekomen ontwerpen voor de prijsvraag, van de ontwerpen gemaakt volgens de meervoudige opdracht en de gemaakte maquettes.
Na de officieele opening van deze tentoonstelling op 17 Juni bezochten 1946 betalende bezoekers de tentoonstelling, welk duurde tot 16 Juli.
Hierna werden door de afdeeling de inzendingen, met uitzondering van de bekroonde plannen en die van de meervoudige opdrachten, aan de inzenders op hun correspondentieadres geretourneerd.


JH2019