Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Melkinrichting St.Petrus van 1913-1921

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Versie door Jfmhusken (overleg | bijdragen) op 25 feb 2016 om 18:20
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Melkinrichting St.Petrus

In 1919 besloot ook de coöperatieve melkinrichting St.Petrus in Son haar aandacht op Eindhoven te gaan richten en zij verzocht daarom om aansluiting bij St.Joseph. Toen dit verzoek werd afgewezen, besloot St.Petrus in Eindhoven een eigen melkinrichting te gaan bouwen. Ook zij kreeg echter de kans een bestaand bedrijf over te nemen en wel de Johannahof in Strijp. De Johannahof lag aan de Willemstraat, op de hoek van het zg. Strijpse Pad, dat naar het vonderke leidde. Het was een zg. melkerij die in 1913 was opgericht door H. Habraken. Zoals al uit de naam blijkt, was het bedrijf gericht op de productie van melk en niet op die van boter.
De kennis over het bedrijf is beperkt. Bij de opening was in de krant sprake van frisse stallen, waarin reinheid en hygiëne nummer één waren en waarin op fris stro prachtige koebeesten stonden met opgebonden staarten. Voordat de dieren in de stal waren geplaatst, hadden ze enige tijd doorgebracht in een speciale quarantainestal. De eigenaar had blijkbaar geen risico genomen. Dit bedrijf werd dus door St.Petrus overgenomen en uitgerust met de nodige apparatuur, waarna in juni 1921 kon worden gestart met de productie van boter. Onduidelijk is of het melkvee intussen van de hand was gedaan, maar dat lijkt wel waarschijnlijk. Het eerste jaar behaalde het Eindhovense bedrijf een omzet van ƒ 185.936,08.

bronnen:
- De vele kranten, in bezit van het RHCe, die door mevrouw P.C. de Haas — van den Boer geïndiceerd zijn.
- RHCe: de administratieve archieven van Eindhoven en de verschillende voormalige gemeenten, met name in de landbouwverslagen en de hinderwetten.
- De Nederlandsche Landbouw in het Tijdvak 1813-1913 ('s-Gravenhage, 1913).
- H. van Velthoven, De Vestiging van de Moderne Zuivelindustrie In Noord-Brabant en Limburg (In: Tijdschrift voor Economische Geographie, vijftiende jaargang, 1914, 175-185).
- Mr. J.J. Wintermans, Geschiedenis van den Noordbrabantschen Boerenbond N.C.B, (z.pl., 1946).
- Een eeuw boeren op papier, tentoonstelling over de archieven van drie landbouwcoöperaties In het zuiden: Camplna, CHV, Suiker—Unie ('s-Hertogenbosch, 1988).
- J.C. Dekker, Het ontstaan van de zuivelcoöperaties in het zuiden van Nederland (In: Industriële Archeologie nr. 40 (1991).
- Martijn Bakker, Boterbereiding in de late negentiende eeuw (Zutphen, 1991).
- De jaarverslagen uit de beginjaren van St. Joseph en St.Petrus, die aanwezig zijn in de bibliotheek van het RHCe.
- Informatie van de familie Bannenberg en de heren J. Adang en L. Vrijdag.

J. Spoorenberg
in: 't Gruun Buukske 1992-9 e.v.