Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Wilm Arntz

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken
Kadastrale minuutkaart uit 1832 van het gebied dat op de tekening is afgebeeld. Donker zijn de genoemde huizen en objecten. Grijs zijn de huizen aan de Rechtestraat en Kerkstraat. T = standplaats van de tekenaar. 1 = Stadhuis. 2 = Het Hooghuis. 3 = Het Hof van Holland. (bewerking J. Hüsken)
Detail van de litho "Gezicht op Eindhoven" volgens Wilm Arntz

Arntz, Wilm, kunstenaar, etser

In 1834 nam Friedrich Andriessen de steendrukkerij van Friedrich Schnitzler, waar hij als inwonend knecht had gewerkt, over. Hij was toen 32 jaar. Hij gaf in 1835 een prospectus uit, waarop zijn knecht Wilm Arntz1 (evenals Andriessen afkomstig van Krefeld) met een lithografie een afbeelding met de naam Gezicht op Eindhoven graveerde.
Of Wilm ook de tekenaar is kunnen we niet uitmaken.
De tekening is gemaakt vlak bij de brug over de voormalige stadsgracht, die de Vrijstraat en de Kleine Berg verbond. Rechts zien we het gedeelte van de stadsgracht, dat nu Keizersgracht heet.
Het huis op de voorgrond links is het eerste huis van de Vrijstraat, toen een der weinige landbouwbedrijven in de oude stad.
Rechts daarvan zag de tekenaar nog juist het huis in de Rechtestraat, waar toen burgemeester R.P. Smits woonde. Dan volgen verder naar rechts het stadhuis en de school en de huizen aan de westzijde van de Rechtestraat. Van deze huizen zijn onder andere het Hooghuis en het Hof van Holland herkenbaar.
Het huis dat links van de Catharinakerk is getekend, is De Wijzer, op de hoek van de Rechtestraat en de Kerkstraat.
Vóór en rechts van de kerk zien we de huizen van de Kerkstraat, die toen Achterkerkstraat heette.
In het huis geheel rechts-op de tekening woonde Fr. Andriessen. Hij had daar ook zijn drukkerij.
De twee torentjes aan de gracht zijn koepels, theehuisjes, die behoorden bij het Hooghuis en het huis Den Eyk, waar toen de weduwe Joh. Th. Smits en de koopman Joh. A. van Oorschot woonden. Vanuit deze koepels had men een fraai gezicht op de stadsgracht, de stadsbeemden (op één ervan zit de hengelaar) en op de tuinen en boomgaarden tussen de twee Bergen.

noot 1: Kakebeeke schrijft hier de naam als Wilm Arntz. In het bevolkingsregister en op andere plaatsen wordt hij als Willem Arntzen aangeduid.

A.D. Kakebeeke in: 't Gruun Buukske 1974, 22-12