Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

1616, 1624, 1656: De toestand van de Markt

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Detail van de kaart van Frans Hogenberg, dat de situatie van de Markt circa 1583 weergeeft. (archief Hüsken)

De Markt in 1616, 1624 en 1656

De middeleeuwse markt zal zijn gehouden op de Markt. Hoe groot het marktplein toen precies was, weten we niet meer. Het had in elk geval een andere omtrek dan tegenwoordig, want het is bekend dat voor de grote stadsbrand in 1554 vóór de Verenigde Spaarbank nog een huis op de Markt heeft gestaan en enkele jaren geleden heeft onze stadsarcheoloog Nico Arts in het zuidelijk deel van de Markt paalgaten ontdekt, die erop duiden dat ook daar ooit een bouwsel heeft gestaan.
Pas toen de Prins van Oranje na de stadsbrand bepaalde dat de Markt en een aantal straten moesten worden rechtgetrokken en verbreed kreeg het plein zijn huidige vorm.

Uit 1616 is een rapport bewaard over de toestand van de wegen en bruggen in Eindhoven. Over de Markt wordt daarin gezegd, dat ze laag gelegen was, waardoor kooplieden op marktdagen hun korenzakken en andere artikelen niet droog konden opstapelen.(l) De Markt was nog een zandvlakte.

Toen het riviertje de Gender, dat over het plein liep, in 1624 werd geveegd, kon de modder dan ook rustig over de markt worden uitgespreid,(2) iets wat niet mogelijk zou zijn geweest als er bestrating had gelegen. De sliklaag werd overigens met zand afgedekt; de indruk ontstaat dat het stadsbestuur heeft geprobeerd het plein zo wat op te hogen.
Toen de stad in 1656 van de landsoverheid toestemming kreeg om gedurende een nieuwe periode van twintig jaar weggeld te heffen, werd daaraan als voorwaarde verbonden dat de Markt moest worden geplaveid. Korte tijd daarna is dat ook gebeurd.

Noten:
1- J.Th.M.Melssen, "De toestand van wegen en bruggen in 1616 (III)", Mededelingen en Contactblad van de Heemkundlge Studiekring Kempenland te Eindhoven nr.32 (1975) 13.
2. J.Th.M.Melssen, "Eindhovens binnenstad, daar gebeurt tenminste wat (in 1624)", 't Gruun Buukske (GB) 20, (1991) 79..

J. Spoorenberg
in: 't Gruun Buukske 1992, 71