Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

1793: De vrijheidsboom

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken

De Vrijheidsboom

Toen de Franse troepen in 1793 Eindhoven naderden, werd de oranjekleurige schutsboom, een gezamenlijk bezit van de St.Catharina- en de St.Barbaragilde rood geschilderd. Spoedig daarna kreeg het stadsbestuur van de Fransen de opdracht op de Markt een vrijheidsboom te planten.

De vrijheid was echter van korte duur. De Fransen verdwenen weer en het stadsbestuur achtte het daarna veiliger de boom weer te verwijderen. Maar toen de advocaat-fiscaal enige tijd later vanuit 's-Hertogenbosch naar Eindhoven kwam, bleek die daarvan op de hoogte te zijn. Hij was minder zuinig dan het stadsbestuur en wenste dat de boom openlijk werd vernietigd, zoals dat ook in enkele andere plaatsen was gebeurd.
Het stadsbestuur liet de paal daarop naar zijn oorspronkelijke standplaats terugslepen, in stukken zagen en met de jacobijnenmuts, die de boom had bekroond, tijdens een korte plechtigheid verbranden. De klokken luidden daarbij, terwijl de Eindhovense muzikanten Peter Liesenhof en zijn zoon waren ingehuurd om de bijeenkomst met vioolspel op te luisteren.

Toen de Fransen in 1794 terugkeerden moest opnieuw een vrijheidsboom worden opgericht. Vermoedelijk is toen daarvoor de schutsboom van de gilden gebruikt(1).

Noot:
1- F.N.Smits, "Beknopte geschiedenis van Eindhoven", 3e deeltje 102. Eveneens L.G.A. Houben, "De geschiedenis van Eindhoven", tweede deel 340 e.v.

Jan Spoorenberg
in: 't Gruun Buukske 1992, 73-74