Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Academisch Genootschap

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken
Het pand van het Academisch Genootschap in pand "de Meerle" aan de Parklaan

Academici vanuit het NatLab hebben in 1945 het initiatief genomen om tot op de oprichting van een genootschap te komen met als doel de culturele – en aanvankelijk wetenschappelijke – belangen van de academici in Eindhoven en de regio te behartigen. Op 19 mei 1945 wordt een eerste bestuur gevormd onder voorzitterschap van dr H.W. van Tricht, rector van het Lorentz Lyceum.

Pand Balkwiel aan de Kanaalstraat / Vestdijk. De afbeelding tooit de omslag van de ledenlijst van het Genootschap uit 1965. De tekening is in september 1959 gemaakt door schilder-tekenaar Kees Bol.
Vanaf juni 1946 komt men samen in huize Balkwiel en vanaf november 1953 in villa Meerle aan de Parklaan 93, welk gebouw in september 1965 eigendom van het Academisch Genootschap wordt. In het begin worden er lezingen gehouden en bouwt men een bibliotheek op, totdat in 1954 de Wetenschappelijke Bibliotheek Eindhoven ontstaat. Meer en meer krijgt het genootschap een sociëteitskarakter met muziekavonden, toneel- en cabaretvoorstellingen, filosofenclub, kien- en bridge-avond en ledenborrels, later komen daar wandel- en fietsclubs bij. Vanaf 1975 worden er tentoonstellingen georganiseerd en vinden er allerlei gremia zoals Ex Oriënte Lux, Klassiek Verbond, Orde van den Prince, Past-Roterians of Volksuniversiteit onderdak.

Er wordt een AG-prijs bij het elfde lustrum ingesteld, die aan Elly Strik (1990), Robin de Raaff, Maarten van den Elzen (1992), Paul Haantjes (1997), Ingrid Simons (2005) en Young Musicians Academy (2009) wordt toegekend door een deskundige jury. Bij het 12de lustrum wordt de wedstrijd Wat beweegt Eindhoven? (2005) uitgeschreven en valt de prijs toe aan amateurfotograaf Ad Kareman. In de serie Eindhoven op het AG krijgen ‘bekende’ Eindhovenaren de kans over hun professie en band met de stad te vertellen.

Vanaf medio jaren 1960 kunnen ook niet-academici lid worden. Ofschoon de roep om nieuwe en met name jongere leden – daartoe wordt Trait d’Union opgericht –, evenals de invulling van diverse activiteitenprogramma’s continu aandacht vragen, bereikt het ledental omstreeks 1970 met ruim 1000 leden een hoogtepunt en schommelt in 2010 het aantal rond 650. pth

Bronnen: Academisch Genootschap 1945-1995, Eindhoven 1995 Bolomey, Ben, Keulen, Fred van en Schreuder, Liesbeth (red.), Academisch Genootschap 1945-2010. Ongekend veelzijdig. De periode 1995-2010, Eindhoven 2010

Peter Thoben 2013