Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Afbraak van het St.Barbarakoor

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken

De afbraak van het St.Barbarakoor in de Eindhovense kerk in 1633

In maart 1633 werd in de Eindhovense St.Catharinakerk een nieuwe haard gemaakt. Tijdens de werkzaamheden kwamen de kapittelheren en de magistraat van de stad tot de concluie, dat het 'raedsam ende tot meerder ciraet der kercken' zou zijn als men na verkregen toestemming van de bisschop het Barbarakoor in de kerk zou afbreken. De president-schepen en de kapittelheren gaven daarom opdracht aan de stadssecretaris een akkoord op te stellen tussen hen en de gildebroeders van St.Barbara. Hij voerde die opdracht uit en ging met het stuk naar de kapittelleden, de schepenen, de borgemeesters enz. om het te laten tekenen.

De secretaris rekende voor zijn werk in totaal 24 stuivers, waarvan de stad en het kapittel elk de helft betaalden.

Bron:
Bijlage 114 bij de borgemeestersrekenlng van de stad over1632/1633 (schrijf loon van de secretaris).

Jan Melssen 1991