Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Anthonie van Hemert

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hemert, Anthonie van, kanunnik van het klooster Augustijner klooster Mariënhage

  • vroege 16e eeuw, Nederhemert

† 1560, ?

Schrijver van geestelijke en ‘eenige zedekundige werkjes’ (Smits 1887).

1 Van die beweechnisse des herten, tot berouwe de sonden: met meer ander gulden tractaetkens des alderheylichsten Joannis Chrysostomi / Overgeset uut den latine in duytsche, doer eenen religiosen der regulier orden Sancti Augustini. (vertaling uit het latijn van een verzameling van 38 gebeden door en van Chrysostomos), Antwerpen: Gedrukt door Symon Cock in 1546.

a. “Prologhe totten Christeliken leser ……doer Antonius van Hemert”
b. “Van beweechnis des herten tot berou der sonden. Dat eerste boeck tot Demetrium ghescreuen”
c. “Dat ander boeck van beweechnisse des herten tot berou der sonden”
d. “Van wederrechtinge eens menschen die gheuallen was”
e. “Hoe dat nyemant ghequetst en wort dan van hemselven. Een schoon onderwijs” (vertaling van de Quod Nemo Laeditur.
f. “Van vyantscap, toornicheyt ende niet te sweren"

2 S. Augustijns vierighe Meditacien (Symon Cock, 1547)

3 Speculum perfectionis (1547)

Bronnen:

Van der Aa (Biografisch Woordenboek der Nederlanden VIII: 521-2
Sweertius, Athen. Belg., p. 183
Foppens, Bibl. Belg., I. p. 79