Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Blaarthem

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken

Blaarthem

Deze naam werd vroeger gedragen door een dorp ten zuiden van Gestel, dat in 1810 met deze gemeente werd samengevoegd tot de nieuwe gemeente Gestel en Blaarthem.
De grens tussen de twee dorpen kruiste de weg op de plaats waar de Hoogstraat overgaat in de Blaarthemseweg.
Blaarthem wordt voor het eerst vermeld op het einde van de 13e eeuw en wordt dan Blarthem, Blartheim of Blartehim genoemd. Him, hem of heim betekent "woning van"; het eerste deel van de naam bevat hoogst waarschijnlijk een persoonsnaam(1).

Gysseling meldt, dat Blaarthem in 1173 als Blartehim wordt geschreven(2).
P. Kuysten verklaart de naam Blaarthem uit de persoonsnaam Blaar of Blaart(3).
R.E. Künzel schrijft dat de naam vertaald dient te worden met: boomloze plaats + heem (woning, nederzetting)(4).

Noten, bronnen:
1-Jan Spoorenberg, Wijken en wijknamen, in: ’t Gruun Buukske 1982, pag. 43, 65, 80
2-Maurits Gysseling, Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland voor 1226, delen I en II, Brussel 1960, pag 148.
3-C. Kuysten, Een chronologisch-toponymische verkenning van Eindhoven, in Oud Eindhoven, voorstudies tot de geschiedenis van Eindhoven, 1950, pag. 12
4-R.E. Künzel, D.P. Blok en J.M. Verhoef,Lexicon van Nederlandse toponiemen tot 1200, Amsterdam 1988, pag 91
-Chr. Buiks, Veldnamen in Eindhoven en omgeving, in: 't Gruun Buukske 1990, pag. 15