Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Caspar van Moorsel

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken

Moorsel, Caspar (Adolph Philip Caspar) van, pastoor en missionaris

  • Eindhoven 30 augustus 1825

† Eindhoven 8 september 1894

Zijn ouders zijn stadssecretaris Amandus Stephanus van Moorsel (1790-1826) en Sophia Joanna van de Ven (1796-1880), een dochter van horlogiemaker Jean van de Ven. Hun woonhuis stond aan de noordzijde van de Markt.

Op 24 september 1849 wordt hij priester gewijd te St. Michielsgestel en is van 1849 tot 1864 rector van de Latijnse School in Eindhoven en tevens vanaf 1851 kapelaan en vice-president der Conferentie van de H. Vincentius a Paulo. In 1852 met de bedevaart van Eindhoven naar Meerveldhoven overtreedt hij bewust het processieverbod, hetgeen hij tot voor de Hoge Raad uitvecht, maar wordt in het ongelijk gesteld.

Als missionaris-pastoor vertrekt hij op 4 juni 1864 naar Nederlands Oost-Indië, waar hij te Padang, Batavia en op Atjeh en Cheribon werkzaam is.

Vanwege ziekte keert hij op 10 mei 1886 naar Nederland terug. In Eindhoven is hij dan rector bij de Zusters van Liefde aan de Jan van Lieshoutstraat en commissaris van de H. Elisabethvereniging. Op 21 juli 1886 wordt hij ere-kapelaan van paus Leo XIII. Hij is onderscheiden met de Atjeh-medaille 1873-1874 en het Expeditiekruis met gesp Atjeh 1873-1874.

Bronnen:

  • In Memoriam, in: Meierijsche Courant van 12 september 1894

Peter Thoben 2013