Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

De Dommelstraat

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken
Kadastrale tekening van de aanleg van de Dommelstraat in 1877
De Dommelstraat

De oorsprong van de straatnaam is duidelijk: deze straat werd en wordt nog steeds onderbroken door de Dommel.
In 1874 vond een annexatie plaats van Woenselse gronden ten gunste van de stad Eindhoven. Daarmee werd het grondgebied ten zuiden van de spoorlijn en het station tussen de Dommel en de stad Eindhovens grondgebied. Mariënhage lag in het meest zuidelijke deel van het geannexeerde gebied.
In de zestiger jaren van de negentiende eeuw was de spoorlijn tussen ’s-Hertogenbosch en Venlo gereed gekomen. Daarvoor waren in 1863 al de meest noordoostelijk gelegen huizen aan de Demer gesloopt. Het eerste station van Eindhoven lag echter op Woensels grondgebied. Door de annexatie in 1874 werd de hele spoorlijn bij de stad en het station dus in het vervolg een Eindhovense zorg.

Afbeelding uit de Eindhovensche Illustratie van 11 april 1930 tijdens de vernieuwing van het volledige tracé van de Dommelstraaat. Geheel links is het hoekpand, voorheen "De Danssalon" nog zichtbaar.
De Dommelstraat werd in 1877 in de ruimte tussen de spoorlijn en de stad aangelegd, nadat het tracé van de Dommel enkele tientallen meters oostwaarts was verlegd. Waar nu de knik in de straat zit, ongeveer ter hoogte van de Tramstraat, stroomde de Dommel destijds en moest de overzijde van de weg via een bruggetje worden bereikt.

De textielfabrieken van Van den Briel & Verster, die voorheen aan de oostzijde van de rivier waren gelegen, kwamen daardoor aan de westzijde van de Dommel te liggen. Op de kadastrale kaart uit 1877 is duidelijk zichtbaar, dat de Dommel nog ter hoogte van de Tramstraat stroomde.
Nadat de straat was aangelegd, werd de ruimte in een sneltreinvaart volgebouwd. Een deel van die nieuwe panden was eigendom van de grote industriëlen zoals Mignot en Mennen.

JH 2019