Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

De Haard

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken
Artikel uit de Eindhovensche Illustratie van 4 juli 1930.
De Haard, Poirterslaan 26

In de Eindhovensche Illustratie van 4 juli 1930 werd voor het eerst melding gemaakt van het woonhuis voor jonge vrouwen. Het is een internaat, speciaal voor protestantse jonge vrouwen die niet uit Eindhoven komen maar daar wel hun werk hebben gevonden.
Architect Ingwersen uit Amsterdam was verantwoordelijk voor het ontwerp van het gebouw. Door de Rooms Katholieke Gezinszorg Eindhoven werd hier vanaf 1960 de opleiding tot gezinsverzorgende gestart.

Vanaf 1960 was de opleiding voor meisjes, die werkzaam zouden zijn in de gezinsverzorging, geregeld via de Katholieke Opleidingsschool voor Gezinsverzorgsters. Deze opleiding vond vanaf dat jaar plaats in Huize De Haard aan de Poirterslaan. De opleiding bestond uit een theoretisch deel van een half jaar en een stageperiode van een jaar.
De opleiding is later doorgegroeid tot de tweejarige opleiding M.S.P.O. (Middelbaar Sociaal Pedagogisch Onderwijs) waarin vier periodes van tien weken stage werden opgenomen. In 1977 werd ook de opleiding tot bejaardenverzorgende geopend.
De website Eindhoveninbeeld.com maakt melding van de senaat van het Eindhovens Studenten Corps dat rond 1960 gebruik heeft gemaakt van een deel van Huize De Haard.
Het opleidingscentrum Huize De Haard verhuisde in 1982 naar een nieuwe locatie aan de Weegschaalstraat 3 in het stadsdeel Eckart in Woensel. Alleen de leerlingen, die van het internaat gebruik maakten, bleven tot 1985 wonen in huize De Haard aan de Poirterslaan.

De Stichting Voortgezet onderwijs Eindhoven (S.V.O.E.) maakte vanaf 1985 gebruik van het gebouw.

Momenteel huist er Beurs Rapportage Service B.V. (BRS) gespecialiseerd in bezoekersregistratie, onderzoek en follow-up ten dienste van o.a. exposerende bedrijven en organisatoren van (inter)nationale beurzen en congressen1

noot 1: Volgens website Eindhoveninbeeld.com (2010/2020).

JH 2020

bronnen:
Buiter- v.d. Dennen, Sylvia e.a., De Haard 1944-1990 De geschiedenis van een opleiding, 1993 Groningen).
Eindhovensche Illustratie van 4 juli 1930.