Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

De Trompet

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Tekening gemeente Eindhoven, (Hornman) uit 1942 waarop het winkelpand Demer 82 (nummering 1942) van de winkel van Verhulst volledig is afgebeeld.
Demer 46 anno 2007.

De Trompet, huisnaam

Huidige locatie heeft als adres Demer 46.

Goort van der Heijden wordt in 1684 vermeld als buurman van een huis in de Rechtestraat, zoals toen de doorgaande weg tussen de Woenselse en de Stratumse poort veelal werd genoemd.
Voor het eerst wordt de huisnaam "De Trom" in het archief van het RHCe aangetroffen op een akte uit het schepenbankarchief van 11 januari 1714. De kinderen en erfgenamen van de al genoemde Goort van de Heijden, die dan weduwnaar is van Maria van den Eijnden, verkopen hun pand, "een welgelegen huis, achterhuis en hof in de Volderstraat, genaamd "De Trompet" aan een zekere Rogier Wijnants.1
Als buurman wordt in deze akte vermeld: Nicolaes van Mierlo. Dat is inderdaad de eigenaar van het buurpand "Den Engel". Er worden enkele voorwaarden in de koopakte uit 1714 opgenomen:
1. De "koets", (de bedstee) die in de keuken staat, zal nog nog door de verkopers worden weggehaald.
2. De goot tussen de huizen Den Engel en De Trompet dient voortaan (ten eeuwigen dage) door buurman Claes van Mierlo te worden onderhouden.
3. Het gangetje tussen beide huizen en de waterput achter het huis van Rogier Wijnants zijn voor gezamenlijk gebruik en moeten door beiden worden onderhouden.

In 1727 verkoopt Rogier Wijnants de oude het pand middels een openbare verkoping aan Nicolaes van Mierlo voor een bedrag van ƒ1.250,= totaal.2
Nicolaes van Mierlo overlijdt in 1743, maar het pand blijft in de familie. Dat blijkt als Barbara van Mierlo, die met Petrus van Dijk is getrouwd, in 1778 het pand verkoopt aan de Eindhovense Wilhelmina van de Moosdijk en aan Elisabeth Couwenberg uit Luik. In genoemd jaar is Eijmert van de Heijden (de eigenaar van "Den Engel" inderdaad de buurman.3
Wilhelmina van de Moosdijk is op 15-7-1784 met winkelier Arnoldus Zeegers getrouwd en is op 13-11-1805 begraven. Arnoldus overleed in 1804. Dan wordt zijn dochter Maria Elisabeth Zegers eigenaresse. Zij is in juli 1806 getrouwd met Cornelis Martinus van Lierop (begraven 21-10-1819).
In 1818 treffen we uiteraard een akte in het archief aan, waarin de "lichtschepping" wordt geregeld tussen het huis Den Engel en De Trompet, waarvan Cornelis Martinus van Lierop eigenaar is. De inhoud ervan is in het artikel van Den Engel terug te vinden4.

Het kadaster maakt ca. 1832 melding van de eigenaar. Dat is nog steeds de genoemde, maar inmiddels overleden Cornelis van Mierlo. Goudsmid Hendrikus van den Bichelaar heeft het pand, huis, keuken en erf, van 1879 tot 1909 in zijn bezit gehad. Daarna is het verkocht aan slager Jacob Wijnbergen. Vanaf 1926 was hier hotel-café G. Lemmens te vinden, opgevolgd door café de Kroon van Ludovicus van Dun5.
In 1942 wordt koopman Lambertus Verhulst de nieuwe eigenaar. Hij laat het pand meteen slopen en door een nieuw winkelpand vervangen. Wonder boven wonder wordt het enkele maanden oude pand tijdens het zware bombardement op 6 december 1942 niet verwoest; zowel De Trompet als De Engel bleven gespaard.

Noten:
1- RHCe inventarisnr. 1710 schepenbank
2- RHCe inventarisnr. 1604-097 schepenbank
3- RHCe inventarisnr. 1603-102v. schepenbank
4- RHCe inventarisnr. 0353-094 notarieel archief Marcelis de Wit
5- Woningkaartenbestand RHCe, digitaal bewerkt door Marjo Spierings

Jos Hüsken 2022