Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

De Vergulde AB

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Tekening gemeente Eindhoven, (Hornman) uit 1942 waarop het winkelpand Demer 34-36 (huisnummer 72 is het nummer in 1942) van M. Cox volledig is afgebeeld.
Demer 34-36 anno 2007

De (Vergulde) AB, huisnaam

Voor de eerste keer komen we de huisnaam "De AB" tegen in 1741. Mogelijk houdt de naam verband met de boekdrukkunst of een drukkerij.
Op 7-12-1741 verkoopt Maria van der Schoot, weduwe van Willem de Haas en geassisteerd door haar zoon Daniël, het "huis, achterhuis en hof met alle ap- en dependentiën van dien genaamd de AB in de Regtestraat". Demer en Volderstraat werden in die tijd gewoonlijk aangeduid met Regtestraat. Alleen het deel van de straatweg ten zuiden van de Stadsgracht werd toen Stratumseinde genoemd1.
Het huis werd gekocht door Aert Zeegers, een beroep werd niet vermeld. Als belendingen van het pand werd aan de ene zijde Hendrik Raessens genoemd, aan de andere zijde Johan van Hoek. Het hele gebied liep tot aan de Brandgraaf, de huidige Emmasingel.
In 1785 en in 1790 bestaat er bij de volgende eigenaresse, Johanna van Osch, weduwe van Petrus Zeegers, behoefte aan financiële middelen2. Zij sluit in beide jaren een hypotheek af; de eerste van ƒ400,= en de tweede van ƒ600,=.
Een kleine dertig jaar later heeft de familie op het punt gestaan om het huis te verkopen3. Hendrik Goetmakers, fabrikant in hoeden en afkomstig uit Veghel, die getrouwd was met Cornelis Zeegers, werden op 16-7-1828 als verkopende partij genoemd. Vermoedelijk omdat de verwachte opbrengst te laag zou worden, is de verkoop opgehouden. In deze akte werd het totale bezit beschreven:
"een hecht en wel doortimmerd huis bestaande in twee woningen en 2 hoven, vanouds genaamd de AB in de Regterstraat, groot ongeveer 12 roeden". De beide woningen werden verhuurd, wat verderop in de akte wordt verduidelijkt.
De ene woning wordt bewoond door Francis Cox en is samengesteld uit een ruime winkel, keuken, opkamer, groot achterhuis en open binnenplaats, de hoven zijn beplant met verscheidene weldragende vruchtbomen.
De andere woning wordt bewoond door Cato van Mierlo en is samengesteld uit een grote winkel, binnenkeuken en achterhuis of keuken.
Twee weken later, op 31-7-1828, vroegen de echtelieden (Goetmakers en Zeegers) weer om extra geld4. Zij sloten een hypotheek af van ƒ300,=.
Tot 1855 zijn de woningen in bezit van de familie Goetmakers gebleven, daarna heeft de familie Cox (Kox) de panden in eigendom gehad. Vanaf 1879 wordt een deeltje aan de achterzijde van het huis als slachthuis (en slagerij?) gebruikt. Martinus Cox liet het pand in 1929 herbouwen. Het pand wordt als woonhuis en winkel gebruikt. Eerst door "Holland-Amerika-schoenen", vanaf 1934 als "Heerenkleedingmagazijn in den AB" van J. Lambers - van Driel5. :Maar helaas.....
Tijdens het beruchte bombardement van 6 december 1942, waarbij nagenoeg de volledige Demer werd weggevaagd, is ook het pand De AB vernietigd,

Noten:

1- RHCe schepenbank inventarisnr. 1605-274
2- RHCe schepenbank inventarisnr. 1616-063 en notarieel archief Judocus de With 1618-060
3- RHCe notarieel archief H.J. Spoorenberg inventarisnr. 0385-102 en 122
4- RHCe notarieel archief H.J. Spoorenberg inventarisnr. 0385-123
5- Digitale woningkaarten Marjo Spierings

Jos Hüsken 2017