Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

De naam Gestel

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken

De naam Gestel

Er bestaat een verschil van mening over de betekenis en oorsprong van de naam Gestel.
Enerzijds beweert De Bont, dat de naam een samentrekking is van het woord "geest" (hoge zandgrond) en de verkleinende woord-uitgang "ilo". Een kleine hoge zandgrond(1). Deze verklaring wordt ook door Gerald van Berkel en Kees Samplonius als mogelijkheid overgenomen(2).
Standaard wordt de plaatsnaam verklaard door de samenvoeging van de woorden "geest"(hoge zandgrond) en "lo" (bos)(3).

Noten, bronnen:
1- A.P. de Bont, Dialekt van Kempenland,deel III, Geografische Namen, Assen 1969
2- Gerald van Berkel en Kees Samplonius, Het plaatsnamenboek, Houten 1989, pag. 63
3- Maurits Gysseling, Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland voor 1226, delen I en II, Brussel 1960