Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

De oude Sint-Trudokerk

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze afbeelding, die werd geplaatst in de Eindhovensche Illustratie van 30 mei 1930, is afkomstig uit het archief van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed
De oude Sint-Trudokerk in Strijp


Sint-Trudo was een weeskind dat door de bisschop van Metz tot priester werd gewijd. Hij was volgens overlevering de stichter van het Benedictijnerklooster, dat tot een stad uitgroeide en de naam van de stichter kreeg: Sint-Truiden. Hij stierf in het jaar 693.
Sinds 1306 was er sprake van een onafhankelijke (gotische) kerk met altaren die gewijd waren aan onder andere Maria, Barbara en Gregorius. De Sint-Trudokerk was zeker niet de eerste kerk in de directe omgeving. Al in 1161 wordt gesproken over de kerk van Woensel en ook de Eindhovense kerk wordt al in 1285 vermeld. De Gestelse Lambertuskerk bestaat pas sinds 1368, de Martinuskerk in Tongelre sinds 1399 en de Sint-Joriskerk in Stratum sinds 1489. Volgens een artikel op reliwiki, de site die de kerken in Nederland beschrijft, zou de kerk al in 1402 voor het eerst worden genoemd.
De oude kerk zou koepelvormig geweest zijn totdat die in 1527 werd vergroot of herbouwd, hetgeen op een kleine witte steen in het zuidercontrefort is vermeld. De kerk had slechts een klein torentje en de “heerlijke klokken kunnen hare zilveren toonen van uit het lage klokkenhuis neven de kerk niet genoeg doen weergalmen”.
In 1648 werd deze kerk door de hervormden aan de katholieken ontnomen. Schuurkerken werden vanaf 1672 oogluikend toegestaan in de gehuchten Heuvel en ’t Ven.

Het oude luihuis dat bij de oude Sint-Trudokerk in Strijp stond. Afbeelding uit de Eindhovensche Illustratie van 1 augustus 1930
Op 24 juni 1798 kon de kerk weer door de katholieken in bezit worden genomen, in 1813 was de vervallen kerk weer hersteld en in 1816 werd aan de overzijde van de weg een pastorie gebouwd.

Om de klokken te kunnen luiden bleef men in 1888, nadat de middeleeuwse kerk was gesloopt, gebruik maken van het klokkenhuis of luihuis. Dit luihuis werd pas in 1936 afgebroken nadat de nieuwe Sint-Trudokerk een hoge toren had gekregen.

bronnen:
-Geschiedenis van het bisdom ’s-Hertogenbosch, volumes 1 en 5, Lud. Henr. Christian Schutjes, 1870-1876 Sint-Michielsgestel. 355-356 (vol. 1), 696-697 (vol. 5)
-Kerken van heren en boeren, Herman Strijbos, ’s-Hertogenbosch 1995. 124
-Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312, H.P.H. Camps, Den Haag 1979. 98, 520-521
-www.parochiesint-joris.nl
-www.reliwiki.nl


JH 2019