Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

De veemarkten

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken

Veemarkten

In 1541 bepaalde Maximiliaan van Egmond als heer van Eindhoven, dat de beesten(d.w.z. runder-)markt tijdens de jaarmarkten op de Bergen moest worden gehouden, omdat daar meer ruimte was. Er werden echter niet alleen runderen verhandeld.(1)
In 1614 verklaarde een oude inwoner van Woensel, dat vroeger in Eindhoven een paardenmarkt bestond; de jaarmarkt van februari dankte daar zelfs haar naam aan. Ook werden varkens verkocht. In de 18e eeuw bepaalde het stadsbestuur, dat de handel in varkens op kermisdinsdag en tijdens de jaarmarkten op de Bergen diende plaats te vinden.(2)

In dit verband is het wel aardig er hier aan te herinneren dat de februarimarkt in de vorige en het begin van deze eeuw niet Paarden-, maar Ganzenmarkt werd genoemd. Maar mijn vader vertelde mij eens, dat hij zich niet kon herinneren op die markten ooit een gans te hebben gezien. Wel wist hij nog, dat er op die dagen op de Markt nogal wat boerinnen rondliepen die van de jeugd een papiertje op hun rug gespeld hadden gekregen met de mededeling: "Ik ben een gans".

noten:
1- L.G.A. Houben, "De geschiedenis van Eindhoven", eerste deel, 104.
2- Volgens de Index die W. Hermans in de vorige eeuw vervaardigde op de raadsresoluttes, zou het stadsbestuur dit in 1737 hebben bepaald. De aangegeven plaats Is echter onjuist.

Jan Spoorenberg
in: 't Gruun Buukske 1992, 86