Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Franciscus van den Bichelaer

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken
Fabriek van Van den Bichelaer, afgebeeld in "Noord-Brabant's nijverheid in beeld" van 1918.
Rouwprentje Franciscus van den Bichelaer (archief Hüsken)

Bichelaer, Franciscus Antonius Hendrikus van den

  • Eindhoven 8 augustus 1825

† Eindhoven 10 juli 1905

Zoon van postillon (in 1824) en herbergier, koffiehuishouder (in 1850) Franciscus Antonius Stephanus (Frenske) van den Bichelaer (* ‘s-Hertogenbosch 26-12-1799 - † Eindhoven 13-4-1862) en slagersdochter Francisca Verhees (* Gestel 23-1-1803 - † Eindhoven 16-4-1881), die op 23-11-1824 in Eindhoven waren gehuwd en woonden aan de huidige Ten Hagestraat 13. Zij waren eigenaar van het bekende “Groen Koffiehuis”.

Franciscus was tot 6 november 1849 reis en kantoorbediende bij de Firma Wed. van Baar en van Lierop, een handel in Tabak, Snuif enz. Op 7 november 1849 trad hij in dezelfde functie in dienst bij de firma Ant. van Oorschot en zoon, grossierderij in tabak en karotten, gevestigd in Zwarte Ploeg aan Stratumseind 91-93. Hij zou er acht jaar blijven werken.

Fabriek van Van den Bichelaer, afgebeeld op een factuur uit 1922.

Per 1 november 1857 richt Van den Bichelaer samen met grondeigenaar Henricus Franciscus Carolus Coolen de firma Van den Bichelaer en Cie op. Coolen is de financier, Van den Bichelaer de fabrikant.
Franciscus huwde op 16-10-1860 te Eindhoven met Beatrix Houben (* Horst 3-7-1834 - † Eindhoven 17-11-1870). Na het overlijden van Beatrix treedt hij op 28-5-1873 in het huwelijk met Maria Anna Baekers (* Eindhoven 8-3-1844 - † Eindhoven 21-2-1900).
De Meierijsche Courant van 16-07-1881 meldt, dat er op 13-07-1881 brand is geweest in de tabak- en sigarenfabriek.

Op 1-2-1899 gaat Franciscus Antonius Hendrikus van den Bichelaer voor 6 jaar een vennootschap in tabak snuif en sigaren aan met Johannes Josephus Schröder, een Stratumse linnenfabrikant. Hier is Schröder de commanditaire vennoot en Van den Bichelaer de beheerder van de onderneming.
De Meierijsche Courant maakt op 18-10-1899 nog melding van een ongeluk in de kerverij van de firma Van den Bichelaer. Daarna breekt er in april 1902 brand uit in de tabakskerverij en de winkel, die aan de straat ligt, waarna de verkoop van de producten voor een korte tijd naar elders verplaatst moet worden.

Rond 1900, wellicht al eerder, heeft de fabriek al de naam "De Bijenkorf". Op 8-11-1902 regelt notaris Fens gelijktijdig de ontbinding van de vennootschap en de erfenis wegens het overlijden van de vrouw van Franciscus. Het woonhuis, de fabriek "de Bijenkorf" (kadastraal sectie D165) en de vaste machines hebben een totale waarde van 27.000 gulden. De voorraden worden op 73.819 gulden geschat, de debiteuren moeten nog 23.500 gulden betalen en aan crediteuren is de firma nog 24.950,70 verschuldigd.
Per saldo is het totaal van de bezittingen minus de schulden 99.368,30 gulden, waarvan Schröder 45.132,- en Van den Bichelaer en zijn kinderen een bedrag van 54.236,30 gulden ontvangen.
Tussen november 1902 en zijn overlijden in juli 1905 zet Franciscus de onderneming op eigen naam voort.

De Kamer van Koophandel heeft geregistreerd (nummer 0462) dat er in 1905 een nieuwe firma van de tabak- en sigarenfabriek Van den Bichelaer en Cie is gesticht. Notarieel gaan zoon Renier Bonifacius Norbertus van den Bichelaer (*1879) en Cornelius Johannes Henricus van Oorschot (* 1861) pas per 7-2-1906 een vennootschap aan. Die vennootschap wordt later diverse keren verlengd.
Per 1 januari 1920 wijzigt het adres van de firma van Begijnenstraat 3 in Stratumseind 6. Het betreft hier slechts een straatnaam en huisnummerwijziging in verband met de Eindhovense annexatie. Vennoot Van Oorschot is tussen 20-12-1923 en 28-6-1934 de enige eigenaar van de fabriek geweest.
Bonifacius van den Bichelaer was per 25-9-1924 failliet verklaard.