Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Garagehouder J.J. van de Meerendonk

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken

Garagehouder J.J. van de Meerendonk

In april 1916 verscheen in de krant het bericht dat de heer J. van de Meerendonk (later naar zijn hoofddeksel vrijwel altijd 'De Pruik' genoemd) naast het café van Smits-Verhoeven aan de Geldropseweg een autogarage met reparatie-inrichting ging bouwen.19 Dat was ongeveer tegenover de St. Jorislaan. Van de Meerendonk was in 1886 in Sint-Oedenrode geboren. Aanvankelijk was hij smid van beroep, maar toen hij in 1913 trouwde, noemde hij zich al chauffeur.
Het is niet duidelijk wanneer zijn garage is gereedgekomen en daardoor weten we niet of hij de derde of de vierde ondernemer is geweest die in Eindhoven zo'n bedrijf heeft gesticht. In 1919 maakte hij reclame voor zijn stoomreparatie-inrichting voor automobielen en motoren onder de firmanaam J.J. van de Meerendonk & Co. en was hij agent voor Indian motoren voor zuidelijk Noord- Brabant. Ook aan zijn bedrijf was een verhuurinrichting van 'luxe automobielen' verbonden.20

Briefhoofd van de garage van J.J. van de Meerendonk uit 1933 (archief fam. J. Bannenberg)
Vermoedelijk is de samenwerking tussen Van de Meerendonk en zijn onbekende compagnon in de volgende periode fout gelopen, want in de 1921 werd op verzoek van de eigenaars de publieke verkoop van het bedrijf aangekondigd. Het werd toen 'eene in volle werking zijnde, van ruime clientèle voorziene autogarage' genoemd.21 Tegelijk met de garage werden onder meer een aantal auto's, vrachtwagens en een partij banden en andere materialen aangeboden. JJ. van de Meerendonk ging daarna op het oude adres alleen verder. Blijkbaar is de openbare verkoop niet doorgegaan. Intussen is het niet helemaal duidelijk wat met de term 'stoom'-reparatie-inrichting werd bedoeld. Als Van de Meerendonk inderdaad op stoomkracht heeft gewerkt, zal dat niet lang hebben geduurd, want in 1923 kreeg het bedrijf toestemming zijn 2,5 pk gasmotor door een 3 pk elektromotor te vervangen.

Het bedrijf, waarvan ik denk dat nog maar weinig Eindhovenaren het zich herinneren, zou ruim veertig jaar bestaan. In 1958 kocht de gemeente het pand en de omliggende percelen aan in verband met de uitvoering van een nieuw bestemmingsplan. Een jaar later werd het bedrijf geliquideerd.22

Noten:
19 Eindhovens Dagblad (ED) 13-4-1916
20 ED 8-5-1919 en 6-10-1919
21 Meierijsche Courant 18-6-1921
22 Rijks Archief Noord-Brabant Kamer van Koophandel Eindhoven, dossier handelsregister nr. 2136 en Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, notulen gemeenteraad Eindhoven 1958

Jan Spoorenberg 2004

Bronnen:
Uit: Jaarboek Eindhoven 2003/2004 blz 41-59
DE VROEGSTE GESCHIEDENIS VAN DE AUTO IN EINDHOVEN