Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Gasfabieken

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken

1868: Milieuvervuiling in Eindhoven

Uit de notulen van de gemeenteraad van Eindhoven blijkt, dat in 1868 het water van de vest "nabij de gazfabriek(1) vaak onbruikbaar is als gevolg van teer.
De raadsvoorzitter, die een onderzoek had toegezegd, tilt kennelijk niet zo zwaar aan deze vervuiling. Hij vermoedt, dat de oorzaak gezocht moet worden in het scheppen van water uit de Vest met een emmer die tevens voor het verwerken van teer wordt gebruikt. Hij wil namelijk niet aannemen, dat met de teer verkwistend te werk zou worden gegaan, omdat die stof - naar zijn zeggen - waarde heeft.

Een raadslid, die met dit antwoord geen genoegen kan nemen, deelt mede zelf een onderzoek te gaan instellen en weet dan later te melden, dat de teerputten bij de gazfabriek lek zijn, hetgeen bij lage waterstand van de Vest duidelijk merkbaar is.
Hierna besluit de raad de directie van de gazmaatschappij te verzoeken afdoende maatregelen te treffen.

noten:
1- De gasfabriek stond in 1868 aan de Wal, tussen de Waagstraat en de Dommel.


G.L. Hagens
in: ’t Gruun Buukske 1978-109