Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Het Varken

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Tekening gemeente Eindhoven, (Hornman) uit 1942 waarop het winkelpand Demer 21-23 van De Mandt volledig is afgebeeld.
Eenzelfde tekening van de gemeente Eindhoven, waarop het hoekpand Demer Marktstraat (in 1942 Demer 75) van koopman Martinus Renders te zien is. De huisnaam luidde vanaf 1545 Het Verken en in 1942 De Drie Tamboers

Het Varken
Pandnaam van de woning aan de Demer 5-7 (nummering 1942: 21-23), zoals vermeld is op een tekening van de gevels aan de oostzijde van de Demer. Volgens de minuutkaart van het kadaster uit ca. 1832 betreft het perceel A17.
Het oorspronkelijke pand Het Varken werd in 1936 volledig herbouwd en kreeg toen het uiterlijk, zoals hiernaast (rechts) is afgebeeld. Tot 1942 was Henricus Johannes de Mandt, koopman uit Valkenswaard, de eigenaar van dit pand. Evenals bijna alle andere panden aan de Demer werd dit winkelhuis tijdens het Sinterklaasbombardement van 6 december 1942 volledig verwoest.

Demer 5-7 anno 2007.
Demer 49 anno 2007.

De huisnaam Het Varken kwam in het verleden op meerdere plaatsen in de stad Eindhoven voor (zie ook de afbeelding rechts);

J. van Poppel meldt in zijn artikel :Oude huizen en hun namen1 in het boek "Oud Eindhoven" dat de huisnaam Het Verken al in 1545 voorkwam. Dit pand stond op de hoek van de huidige Demer en de Marktstraat. Tegenwoordig staat hier het winkelpand Demer 49.
Ook in 1741 wordt dit (toen bouwvallig huis) Het Verken genoemd; het staat in de Kruijsstraat2 en grenst volgens die akte aan de voorzijde aan de Demer en aan de andere naast de Markt. In 1741 werd het huis namens wijlen Peter Beens verkocht aan Michiel Beens3.
In 1810 wordt dat huis opnieuw vermeld in verband met een lening van 700 gulden tegen 6% die door Michiel van Gastel werd afgesloten met Anthonie van Baar4.
In 1813 verklaart de genoemde tinnegieter Michiel van Gastel dat hij het huis door erfenis na het overlijden van zijn ouders in 1797 in bezit heeft gekregen en daarover rente en cijnzen schuldig is aan het kapittel van Eindhoven5. Als zijn buren worden genoemd: Jan van Luijelaar (Demer) en Cornelis van Esch (Marktstraat).
Via andere archieven kan worden geconcludeerd, dat het huis in 1856 en in 1919 is verbouwd. Via meerdere eigenaren in het 1902 in bezit is gekomen van Johannes van Oorschot en later van Martinus Renders. Hier was lange tijd het bekende Café Limburgia gevestigd. Hoewel dit pand tijdens het bombardement van 1942 niet werd verwoest, werd het in 1953 alsnog gesloopt om daarna in de vernieuwde gevelrij van de na-oorlogse Demer te worden opgenomen.

noten:
1- Oud Eindhoven, Mandos H. en A.D. Kakebeeke, Eindhoven, 1950
2- De Kruijsstraat werd gevormd door twee elkaar kruisende straten: De Marktstraat/Vrijstraat enerzijds en de Demer/Rechtestraat anderzijds.
3- RHCe inv.nr. 1605-248 d.d.11-2-1741
4- RHCe inv.nr 1625, schepenbank d.d. 23-1-1810:
5- RHCe inv.nr 346-126, notarieel archief Marcelis de Wit d.d. 25-3-1813

Jos Hüsken 2017