Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Hotel De Bijenkorf

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken
Afbeelding uit de Eindhovensche Illustratie van 1 augustus 1930. Op de achtergrond aan de rechterzijde naast de getoogde toegangspoort naar een garage is het witte pand van Hotel de Bijenkorf zichtbaar.
Het huidige pand aan de noordzijde van de Markt in februari 2019

Antonius Schellens, geboren in Eersel, was tot zijn overlijden in 1889 logementhouder van het logement Het Posthuis of Hotel des Postes. Na zijn overlijden werd de zaak door de weduwe Schellens-Corbeij voortgezet. Zij zwaaide hier sinds de dood van haar echtgenoot op 14 maart 1889 de scepter en liet er kort daarna een ansichtkaart van drukken.
Mw. Marie Jeannette Clementine Hubertine Schellens-Corbeij, geboren te Wittem overleed op 2 okt. 1912 in de leeftijd van zes en zestig jaar.
In 1912 werd het hotel Het Posthuis namens de overledene verkocht aan Hendrikus van Diessen, koffiehuishouder van beroep. Hendrik was gehuwd met Laurina Francisca van Ruth. De naam van het logement werd toen gewijzigd in Hotel-Café De Bijenkorf.
Het hotel was, zoals gebruikelijk, de vaste verblijfplaats van sociëteiten, clubs en andere verenigingen. Zo stonden op dit adres in 1934 bijvoorbeeld de “Chauffeursbond van de Afdeling Eindhoven” en het “Kaartgezelschap De Bijenkorf” geregistreerd. Cafébaas was een zekere A. Mentink. In 1937, toen Hendrik van Diessen was overleden, werd de zaak verbouwd en nadat Laurina in 1943 was overleden volgde nogmaals een gedeeltelijke sloop en herbouw.
De zaak werd in 1947 overgedaan aan Johannes Cornelis Jacobus (Jan) van Diessen. Jan van Diessen richtte samen met enkele anderen de VOF Hotel Restaurant De Bijenkorf op. In 1960 volgde nog eens een gedeeltelijke sloop, verbouw en vernieuwing van het hotel-café. Aanvankelijk was het de bedoeling om de voorgevel te laten staan. Maar dat is helaas niet gelukt. Aan de noordzijde van de Markt verscheen vervolgens een vernieuwd modern hotel met een nieuwe gevel. De VOF was inmiddels weer opgeheven. Op de eerste etage was in de jaren zestig ook een afdeling van de Eindhovense Nutsspaarbank ingericht. De hoofdvestiging daarvan stond schuin tegenover de Bijenkorf, in het hoekpand van Markt en Marktstraat.
In de jaren ’70 en ’80 waren gedurende korte en soms langere tijd tientallen buitenlandse gasten gestationeerd.
In de jaren tachtig heeft op de begane grond (nummer 34a) een dependance van de audio en hi-fi-zaak Allwave gezeten.

Restaurant de Carrousel BV is momenteel (2019) gevestigd op de begane grond van het eertijdse hotel De Bijenkorf. Op de eerste etage, boven grand café de Carrousel is First Floor restaurant te vinden. Daarboven is de hotelaccommodatie Crown Inn gevestigd.

JH 2019