Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Hotel Oud-Eindhoven

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken
Hotel Oud-Eindhoven aan het Stratumseind, gefotografeerd vanaf het dak van de overbuurman op nummer 42 (archief Hüsken)

Stratumseind 63, Hotel Oud-Eindhoven

Judocus van der Heijden verkocht op 27 juni 1822 het huis De (Gekroonde) Pijp met de hof voor 1.600 gulden aan de metselaar Jan Booms (1789-1867). Volgens de akte die hiervan werd opgemaakt, waren geen titels van aankomst bekend!

De oorspronkelijk aanwijzende tafel van het kadaster uit 1832 geeft onder de sectienummers A 327 t/m 331 respectievelijk drie huizen (327, 328 en 329), een huis met erf (330) en een tuin (331) als eigendom van de metselaar Joannes Booms. Van deze metselaar-aannemer is bekend, dat hij onder meer het oude kantongerecht aan de Rechtestraat heeft gebouwd. Na het overlijden van hem en zijn vrouw op 2 december 1867 en 11 juni 1868 bleef het pand gemeenschappelijk bezit van de drie zoons. Op 5 juni 1885 gingen die over tot een verdeling van de boedel. Wilhelmus Henricus (1847-1897) erfde de huizen met erf, werk- en bergplaatsen (sectienummers A 327 t/m 331) , die toen op een waarde van 5.500 gulden werden geschat.

Nota van de Handel in Bouwmaterialen van mr. metselaar W.H. Booms, gedateerd 7 januari 1899. (archief Hüsken)
Vermoedelijk is de nieuwe eigenaar direct begonnen met nieuwbouwplannen voor het geërfde huis. In augustus 1885 verzocht hij B & W de (rooi)lijn voor zijn huis te willen aangeven, tegelijk zond hij hen een tekening van zijn nieuw te bouwen pand. Op de kadastrale kaart van 1888 zien we de nieuwe situatie met het huis, het pakhuis en het erf (sectienummer C 493). De poort en de binnenplaats naast het huis behoorden toen tot het buurpand Stratumseind 61 (sectienummer C 489) dat eigendom was van Antonius Baijens. Het nieuwe huis wordt ook afgebeeld op een briefhoofd uit 1907. Daaruit blijkt, dat Jan Booms toen aannemer en handelaar in bouwmaterialen en brandstoffen was. Een afwijkend briefhoofd uit 1911 voegt daaraan nog een stoomtimmerfabriek toe en geeft behalve de voorgevel van het huis ook een kijkje op het gebied achter de poort.

Aannemer W.H. Booms bouwde behalve zijn eigen huis o.a. de R.K. parochiekerk van Geldrop, het pand Phenix op de hoek van de Smalle Haven en de - overigens niet meer door hem voltooide - H.Hartkerk aan de Kanaalstraat.

W.H. Booms werd opgevolgd door zijn zoon Jan Jozef Pieter, die de aannemer is geweest van o.a. pensionaat Eikenburg en van verschillende villa's in het Villapark. In 1929 gaf hij een gedenkboekje uit t.g.v. het 375-jarig bestaan (!) van de N.V. Bouwmaterialenhandel H.I.V.A., voorheen Jan Booms, waarin een schets van de ontwikkeling van het bedrijf werd gegeven. J.J.P. Booms is de laatste van zijn geslacht die Stratumseind 63 bewoont. Hij verhuisde op 3 oktober 1929. Het woongedeelte van het pand, sinds 1923 bekend als Stratumseind 63a, werd daarna door verschillende particulieren bewoond.

Nadat nummer 63 nog tijdelijk dienst had gedaan als magazijn van Jan Booms, zou het daarna een tijd gebruikt zijn door het schildersbedrijf W.J. Gooien uit Asten. Vermoedelijk in 1939 verkocht J.J.P. Booms Stratumseind 63-63a aan de N.V. Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken v/h Brocades-Stheeman en Pharmacia in Meppel. Deze vennootschap verhuurde het daarna aan de Zuidhollandse Bierbrouwerij in ‘s-Gravenhage. De brouwerij verhuurde het op haar beurt aan de weduwe J.M. Berkvens-van Woezik (1939-1956), die het hotel-café-restaurant Stadt Wien in het pand vestigde. In 1952 verkocht de bovengenoemde N.V. het pand Stratumseind 63-63a voor 40.000 gulden aan de gemeente Eindhoven. Die meende het nodig te hebben in verband met de uitvoering van een stadsplan waarbij de Smalle Haven zou worden doorgetrokken. Met toestemming van de gemeente verhuurde de brouwerij het pand daarna aan J.C. van der Heijden, die het op 9 januari 1957 betrok. Hij was tot dan toe exploitant geweest van het café Oud Eindhoven op de Markt en nam deze vertrouwde naam mee naar het Stratumseind. Jan van der Heijden overleed in 2004.

Jan Melssen 1985