Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Huis De Bijenkorf

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken

De Bijenkorf huisnaam

Woonhuis aan de Demer, in 1832 bij de invoering van het kadaster bekend onder perceelnummr A53.
Het huidige adres Demer 47 staat op de plaats van het oude pand De Bijenkorf.

Het huis na de samenvoeging met het buurpand en nadat het aanzienlijk verhoogd was, zoals er dat voor het bombardement heeft uitgezien. Tekening van Hornman uit 1943.
Gegevens uit het schepenbankarchief RHCe:

In 1679 kocht Thonis Peters het huis "De Biekorff" namens de kinderen Van Meijl. Wijlen Hendrik van Meijl en wijlen zijn vrouw Caharina Goort Ploghs is de verkopende partij. In de akte wordt als belending (buurpand) het huis "het Groot Vercken" vermeld. Dat huis staat op de hoek van de huisige Marktstraat en Demer.
In 1699 kocht Johan Scholtis het huis, in de akte genoemd weer als De Biekorff omschreven. Het huis bestond toen uit 2 woningen. De verkoper heette Jacob van der Kaij.

Wicher Heldoorn kocht in 1736 het huis, dat opnieuw omschreven werd als een huis, bestaande uit twee woningen, met de naam De Biekorff.
In 1746 werd het huis gekocht door Agneta van den Broeck, de weduwe van Jan van Luijtelaer. Een van de twee woningen, waaruit het huis toen bestond, werd De Pelicaan genoemd. Die huisnaam is daarna niet meer aangetroffen.
Het kadaster meldt, dat in 1832 knoopmaker Jan van Luijtelaar eigenaar van de woning was. In 1844 werd Johanna Theresia van Luijtelaar als eigenaresse genoemd. Toen werd ook vermeld, dat de eerstgenoemde eigenaar, Jan van Luijtelaar, abusievelijk als eigenaar was vermeld.
In 1885 werd de woning verkocht aan bakker Theodorus Marinus Hurkens. Achter de woning werd een bakkerij gebouwd. Hurkens verkocht het huis in 1895 aan architect Johannes Arnoldus van Dijck.
Het is niet bekend of dit huis in die jaren nog bekend was als "De Bijenkorf". In artikelen uit 1916, die in het Eindhovensch Dagblad verschenen, was die naam in die jaren alleen nog maar bekend als de naam van het hotel aan de Markt.
Het eigendom ging in 1898 over naar winkelierster Petronella Bertums, de weduwe van koopman Johannes Lins. Vervolgens werd dochter Helena Lins eigenaresse en tenslotte in 1916 meesterknecht Leonardus van Hoof en de weduwe Elisabeth Princen. Die beiden verkopen de achtergelegen bakkerij en voegen de woning naast het huis bij hun woning. Zij hadden hier de handschoenenwinkel en en kousenhuis “Au Bon Marché”.
Het huis werd in 1942, na het decemberbombardement op de Demer, gesloopt, hoewel een aantekening op de woningkaart van de gemeente meldt, dat het huis na het bombardement is behouden..

JH 2019