Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Jacques Denteneer

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Denteneer, Jacques (Peter Jacob Hubert, bij overlijden Pieter Jacobus Hubertus)

 • Kessel 19 augustus 1881

† 6 juni 1959 Eindhoven.

Boekhouder, koopman en fabrieksdirecteur. Zijn werkzaam leven start hij in 1899 als volontair bij registratie en domeinen te Roermond, in 1900 is hij griffieklerk aan de rechtbank te Roermond en in 1902 keert hij bij registratie en domeinen te Helmond terug. Na zijn huwelijk op 29-09-1903 te Roermond met Maria Louisa Hubertina Helena Pieters (1883-1964) waaruit twee dochters geboren worden, komt hij in 1906 als boekhouder in dienst van wasserij en ververij De Iris. Hij klimt tot chef de bureau op en wordt na het vertrek van A. van Dijk tevens directeur van N.V. Eindhovensche Stoom- en Handweverij van Dijk & Co.

Hij manifesteert zich als voorzitter van het Stratums Muziekcorps en Toneelvereniging Jhr Van Riemsdijk. In december 1917 wordt hij benoemd tot voorzitter van de Onderlinge Meierijsche Handelsvereeniging als opvolger van M.G. van Boeckel die ontslag heeft genomen. Deze club wedijvert onder andere voor goede trein- en tramverbindingen als ook fietspaden. In december 1918 viert hij 12½-jarig dienstjubileum bij van Van Dijk & Co (Kodijko). Ter gelegenheid van zijn 12½-jarig huwelijksfeest geeft hij een feest in de grote zaal van Apollo’s Lust voor de 200 personeelsleden.

Vanuit de Meierijsche Handelsvereeniging komt hij in 1920 in de Kamer van Koophandel als voorzitter van de commissie posterijen en verkeer. Bij zijn vertrek naar Brussel in 1923, waar hij directeur is van lingeriefabriek Elegantia, wordt hij erelid van de Meierijsche en na terugkeer naar Eindhoven in 1926 wordt hij voorzitter van de verkeerscommissie en schoolcommissie. Hij sticht zijn eigen bedrijf N.V. Kantoor voor Textielindustrie, dat in 1939 N.V. Ondergoederenfabriek Victoria te Nijmegen overneemt en vestigt te Valkenswaard.

Automatisch raakt hij betrokken bij de oprichting van de VVV in 1936, waarvan mr. W.J. van Dijk voorzitter en hij vice-voorzitter is. In maart 1940 wordt hij voorzitter van de VVV tegelijk met het aantreden van Pi Jacobs als VVV-directeur. Vanuit deze rol raakt hij bij allerlei activiteiten en instellingen met betrekking tot de VVV betrokken. Zo is hij voorzitter van de ENSA die de sportuitwisseling met Sheffield organiseert, voorzitter Comité Vier-Molenstocht, voorzitter Comité Eindhovense Streekbeurs, vicevoorzitter Stichting Bevrijdingsherdenking, voorzitter Rion-comité voor de aanleg van fietspaden, bestuurslid Stichting Monument Eindhovense Oorlogsslachtoffers, voorzitter Fakkelralley-comité, vicevoorzitter provinciale VVV Noord-Brabant, bestuurslid Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, consul van de A.N.W.B., voorzitter autoclub De Kempenrijders, voorzitter Carnavalsvereniging De Volders, voorzitter Burgercomité voor het Philipsjubileum en betrokken bij de St. Nicolaasintocht, Carnavalsvieringen, Nieuwjaarsbal voor buitenlanders, Paaseierenzoekactie, Driekoningenviering etc. Opmerkelijk is dat in de kranten stilgestaan wordt bij zijn zestigste verjaardag in 1941, zeventigste in 1951 en vijfenzeventigste in 1956 – dan heeft hij zijn voorzitterschap van de VVV inmiddels neergelegd ten gunste van mr J.J.W. Eijsbouts – .

Diverse onderscheidingen vallen hem ten deel: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, ereburger van de stad Bayeux, Ridder in het Legioen van Eer (december 1955), erevoorzitter van Autoclub De Kempenrijders (februari 1957) en verguld zilveren legpenning van de VVV.

Hij moet een bekende en merkwaardige figuur in Eindhoven geweest zijn, die bij zijn overlijden geroemd wordt en die in aanwezigheid van talloze mensen uit allerlei gremia vanuit de St. Joriskerk op het parochiekerkhof ten grave wordt gedragen. Bij zijn zeventigste verjaardag krijgt Zacharias Simons opdracht zijn portret te schilderen.


Bronnen:

 • Eindhovensch Dagblad van 9 december 1918, 3
 • De Onderlinge, in: Meierijsche Courant van 11 december 1917, 2
 • Feestavond der Onderl. Meier. Handelsver., in: Eindhovensch Dagblad van 11 december 1918, 3
 • Personalia, in: Meierijsche Courant van 23 juni 1921, 3
 • Konklijke Weverij-Van Dijk, in: Eindhovensch Dagblad van 24 juni 1921, 3
 • Jaarvergadering VVV, in: Eindhovensch Dagblad van 29 maart 1940, 3
 • Jaarvergadering VVV Eindhoven. De heer J. Denteneer tot voorzitter gekozen: Mr van Dijk tot eere-voorzitter benoemd. Opening *Verkeershuis 20 April a.s., in: Eindhovensche & Meierijsche Courant van 29 maart 1940, 3
 • De zestigste verjaardag van P.J.H. Denteneer. Een hartelijke hulde, in: Eindhovensch Dagblad van 20 augustus 1941, tweede blad, 2
 • Grote belangstelling bij zeventigste verjaardag van de heer P. Denteneer. Musis Sacrum kwam jarige serenade brengen, in: Oost-Brabant van 20 augustus 1951, 2
 • P.J.H. Denteneer chevalier in het Legioen van Eer. Protocolaire moeilijkheden door auto-ongeval van Bayeuse Burgemeester, in: *Eindhovens Dagblad van 12 december 1955, 2
 • Laatste VVV-vergadering onder P.J.H. Denteneer. “Vreemdeling in het verkeer” mr J.J.W. Eijsbouts tot voorzitter gekozen, in: Eindhovens Dagblad van 5 juni 1956,
 • 75ste Verjaardag Jac. Denteneer, in: Eindhovens Dagblad van 18 augustus 1956, 2
 • De heer Jacq Denteneer viert zondag zijn vijf-en-zeventigste verjaardag. Merkwaardige figuur en uitzonderlijke vitaliteit, in: Oost-Brabant van 18 augustus 1956, 2
 • Ir. J. Bolhuis werd voorzitter van autoclub “De Kempenrijders”. De heer P.J. Denteneer ere-voorzitter, in: Oost-Brabant van 14 februari 1957, 2
 • Plechtige uitvaart P. Jacques H. Denteneer, in: Eindhovens Dagblad van 10 juni 1959, 2
 • Oud nieuws. P.J.H. Denteneer, in: Eindhovens Dagblad van 19 januari 1967, 2

Peter Thoben 2013