Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Kwartierschouten van Kempenland

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken

Kwartierschouten van Kempenland

In 1992 werd een artikel gepubliceerd waaruit zou kunnen worden afgeleid, dat de namen en "regeringsjaren" van de kwartierschouten van Kempenland slechts bij uitzondering bekend zijn.(1) Toch zijn die namen en jaren al te vinden in een gedrukte inventaris uit 1845!(2) Wij vinden daarin de hierna genoemde schouten, die rekening en verantwoording hebben afgelegd.
Bekend is verder dat kwartierschout Peter van Eijck bij "mandement" van 27 mei 1468 een stadhouder werd gegeven, die tijdens zijn afwezigheid moest "dienen".(3) Het hiaat tussen 1474 en 1477 is in te vullen omdat bekend is dat Jan Heym op 19 augustus 1474 van de Hertog zijn commissie kreeg.(4) Heym zal meteen het stadhouderschap hebben verpacht, want op 3 oktober 1474 werd Thomas Loije "in het schoutschap van Kempenland" beëdigd, dat hem is "gebleven bij bernender kerssen".(5)

Kwartierschouten Periode van...tot
Hendrik van Eijck 25.12.1429 - 24.06.1464
Peter van Eijck 24.06.1464 - 24.07.1474
Jan Heyms 28.03.1477 - 06.06.1480
Peter van der Noot 06.06.1480 - 29.03.1481
Jan Heyms 29.03.1481 - 27.12.1484
Jan Monick 27.12.1484 - 30.09.1486
Jan Heyms 01.10.1486 - 00.08.1489
Jan van Arkel 25.12.1490 - 24.06.1491
Aernt Monick 11.06.1492 - 20.05.1493
Jan van Arkel 20.05.1493 -2 9.08.1494
Aernt Monick 29.08.1494 - 24.06.1501
Nicolaas Heyen 24.06.1501 - 24.06.1504
Jan van Liere 24.06.1504 - 25.12.1505
Aernt Monick 25.12.1505 - 25.12.1508
Karel (van) Cleynart 26.01.1509 - 23.02.1521
Christiaan Coenen 24.02.1521 - 01.11.1531
Jan Coenen 13.11.1531 - 24.06.1575
Francois Prouveur 01.01.1616 - 31.12.1638

Van vóór 1429 zijn naast Rutger van Stadecker (1366) nog andere schouten bekend, zoals Hubrecht Bax in de jaren 1391-1398, Hein die Haen 1400-1404 (6) en Engbrecht die Haen
in 1406.(7) Een intensief onderzoek zal zeker nog meer namen boven water halen!


Noten
1- J. Lijten, De kwartierschouten van Kempenland/schouten van Oirschot en hun stadhouders, In: Campinia 22 (1992), nr 84, 5-20
2- M. Gachard (dir.), Inventaire des archives des Chambres des Comptes, II (Brussel 1845) inv. nrs. 13016 t/m 13021
3- M. Gachard, a.w., III (Brussel 1851), Inv. nr. 20782
4- M. Gachard, a.w., l (Brussel 1837), Inv.nr. 290
5- als 4
6- C. Kerremans, Etude sur les circonscriptions judiciaires & administratives du Brabant & les officiers places à leur tête par les ducs anterieurement à
l'avenement de la maison de Bourgogne (1406) (Brussel 1949), p. 80, 216, 118, 290, 384, 385
7- Stadsarchief 's-Hertogenbosch, Rechterlijk archief 's-Hertogenbosch, Inv. nr. 1184, fol. 298

door J.Th.M. Melssen
in 't Gruun Buukske 1992