Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Nicolaas Clopper

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken

Nicolaas Clopper jr, alias Collector, schrijver van het Florarium Temporum

 • ca. 1432 Brussel

† ca. 1487 Eindhoven


Zoon van Nicolaas Clopper senior, deken van St.Goedele te Brussel {ca. 1403-1472) en lid van de Raad van Brabant onder Philips de Goede en Karel de Stoute.

Vermoedelijk opgegroeid in de Benedictijnse Abdij van Lobbes in Henegouwen. Studeerde vanaf circa 1449 "artes" (= vrije kinsten, de vooropleiding voor wetenschappelijk onderzoek) aan de universiteit van Leuven. Korte tijd na 1450 werd hij een reguliere kannunik en priester in het klooster Mariënhage. Een exacte overlijdensjaar is niet bekend, maar moet kort voor het jaar 1487 liggen. Het onderzoek en de vervaardiging van een aantal werken door Nicolaas junior vond plaats in opdracht van zijn vader, Nicolaas senior. Alleen het eerstgenoemde werk van Clopper is bewaard gebleven. De overige werken zijn in de loop de tijd verdwenen.

Bibliografie:

 1. Florarium Temporum (wereldkroniek) is een geschiedkundig werk dat door hem op 27 mei 1472 onder de naam "Collector" werd voltooid. Nicolaas Clopper beschrijft de hem bekende wereldgeschiedenis. Die vangt uiteraard aan bij de schepping van het heelal en stopt bij de verovering van Luik door Karel de Stoute in 1468. Bijzonder is, dat hij de geschiedenis van alle bekende beschavingen zodanig ordent, dat de gebeurtenissen per jaar in één oogopslag te lezen zijn. De definitieve versie van het Florarium is opgeslagen in de Staatsbibliotheek Münschen, de kopie-versie in het Staatsarchief in Düsseldorf.
 2. Viridarium chronicarum (de tuin de kronieken)
 3. Speculum Temporum (spiegel der tijden)
 4. Chronica parva episcoporum Coloniensium (kroniek van de bisschoppen van Keulen)
 5. Samenvatting van de Annales (kroniek van het huis Plantagenet) van de Engelse schrijver Nicolaus Triveth
 6. Historia de origine, progressu et occasu quondan florentissimae civitatis Tongrensis (de geschiedenis van de stad Tongeren)
 7. Promptuarium sanctorum (heiligenlevens)
 8. Florarium sanctorum (levensbeschrijving van martelaren)

Bronnen:

 • Florarium Temporum, een werdeldkroniek uit het jaar 1472, P.C. Broeren, 1951
 • Florarium Temporum, een middeleeuwse wereldkroniek uit Eindhoven, Nico Arts en Gerard Rooijakkers, 2008