Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Opdracht voor landmeter Hendrik Verhees

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken
De kaart van landmeter Verhees uit 1779.
Opdracht voor landmeter Hendrik Verhees

In het boek "Oud-Eindhoven1" is tegenover pagina 64 een foto afgedrukt van de ongedateerde "CAART FIGURATIEF vande Drost Ampten Der stad Eyndhoven metde Omleggende Heerlykheden Woensel, Gestel, Streyp en Stratum Benevens Die Vande Baronnie en Landen Van Cranendonk, Als Buul, Maarhees, Soerendonk en Gastel".

Uit de notulen van de Raad en Rekeningen van de Prins van Oranje van dinsdag 12 januari 1779 blijkt, dat J. Spoor, de rentmeester van de domeinen van Cranendonk, naar aanleiding van een rapport van de raad Verdun, werd gemachtigd om door landmeter Hendrik Verhees een authentieke kopie te laten maken van de eerder door de landmeter vervaardigde "Generale kaart van de Meijerije s Hartogenbosch". De landmeter diende daarop wel het ontbrekende deel van de baronie van Cranendonk, de prinselijke hoeven en molens en het Cranendonkse Bosch in te tekenen.

Voor het totale werk moesten hem door de rentmeester 8 dukaten of 42 gulden worden betaald. Ongetwijfeld zijn de genoemde kopie en de "Caart Figuratief" identiek, waarmee de datering van de laatste nader is bepaald.

noten:
1. Mandos H. en A.D. Kakebeeke, Oud Eindhoven, voorstudies tot de geschiedenis van Eindhoven, Eindhoven, 1950

J.Th.M. Melssen
in: ’t Gruun Buukske 1977, 91