Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Piet van der Putt

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken

Putt, Piet (Peter Paul Johan Adolf) van der, wethouder

  • Stratum 29 juni 1885

† Eindhoven 24 juni 1957

Als zoon van sigarenfabrikant Johan Willem Lodewijk van der Putt (1858-1933) en Maria Hendrika Adriana de Vlam (1859-1930) wordt hij van 1898 tot 1903 op de handelsschool van de Jezuïeten te Katwijk gevormd. In de praktijk werkt hij bij de bankiersfirma Scheurleer & Zoon te ’s-Gravenhage en studeert tegelijkertijd voor het Mercuriusdiploma en de akte M.O. Handelsrekenen en Boekhouden.
Op 1 november 1905 wordt hij in de directie van Van der Putt & De Vlam opgenomen en blijft er tot 16 januari 1936 als gedelegeerd commissaris aan verbonden. In 1909 is hij mede-oprichter en secretaris van de RK Middenstandsbond, die gratis cursussen verzorgt voor jonge middenstanders, hetgeen zal uitgroeien tot het RK Middenstandsonderwijs.
Op 5 september 1911 wordt hij gemeenteraadslid voor de RKSP, in 1920 fractievoorzitter. Van 6 september 1927 is hij wethouder van Onderwijs, Armenzorg, Geneeskundige Dienst, Volkshuisvesting, Grondbedrijf, Bad- en Zweminrichting tot 24 september 1945 met een onderbreking van 25 april 1942 tot 18 september 1944. Op 19 maart 1947 keert hij in de gemeenteraad terug voor de KVP tot 6 september 1949.

In zijn leven bekleedt hij – veelal als voorzitter – bestuurlijke functies zoals RK Leeszaal St. Catharina, Bond RK Openbare Leeszaken, Katholieke Kring, St. Joris- en St. Catharinacollege, Kerkbestuur Villapark, Margaretha Sinclairstichting, RK Kiesvereniging, Sportfondsenbad etc. Van 1932 tot zijn overlijden in 1957 is hij voorzitter van Museum Kempenland Eindhoven.
Ondanks zijn lichamelijke handicap van een misvormde rechterhand en hazenlip was hij een eenvoudige, ietwat gesloten mens, die een uitstekende rekenaar maar geen goede redenaar was. Hij was deken van de Ridderlijke Gilde van Sint-Sebastiaan. Op 15 april 1921 is hij benoemd tot ridder in de Orde van H. Gregorius de Grote en na zijn dood wordt de school aan de Berlagelaan naar hem Van der Puttlyceum genoemd.
Min of meer vereenzaamd sterft hij in zijn huis aan de Fazantlaan. Broers van hem zijn burgemeester van Geldrop Henri (Karel Lodewijk Hendrik) van der Putt, advocaat mr. Jo (Johan Joseph Adolf) van der Putt (1891-1966) en arts Louis (Joseph Albert Lodewijk) van der Putt (1895-1981).

Peter Thoben 2013