Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Steef Zoetmulder

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken

Zoetmulder, Steef (Stephaan Henri Adriaan Marie)

 • Zaltbommel 18 december 1903

† Waalre 3 augustus 1993.

Journalist en historiograaf. Als oudste zoon wordt hij geboren uit het huwelijk van winkelier Jacobus Baldewinus Josephus Zoetmulder (1876-1961) en Allegonda Wilhelmina Josina Maria van Gameren (1874-1949). Na de lagere school gaat hij naar het kleinseminarie Beekvliet en vervolgens naar het gymnasium van het Canisius College te Nijmegen, dat hij niet afmaakt.

In 1931 is hij getrouwd met Ida Catherina van Schoonneveldt, wat een teleurstelling wordt. Met haar krijgt hij twee dochters en bouwt de villa d’n Urste aan de Lissevenlaan in Waalre. Later hertrouwt hij met Johanna A. de Mol (1913-1994).

Hij zit 23 jaar lang als gemeenteraadslid in de Waalrese politiek en is
Stephan Zoetmulderdreef in Waalre
zelfs 10 jaar fractievoorzitter van zijn partij KVP?. In 1980 wordt hij ereburger van Waalre door het uitreiken van de Bronzen Eikel met oorkonde en in september 1981 kan hij zelf het straatnaambord Steph. Zoetmulderdreef in Waalre onthullen. In 1958 wordt hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Hij schrijft voor het Zaltbommels Nieuws- en Advertentieblad en treedt in 1926 in dienst van het Eindhovens Dagblad, waar zijn verre neef A. Jurriaan Zoetmulder sinds 1923 hoofdredacteur-directeur is. Op een kort uitstapje naar De Tijd in 1928-1929 en de oorlogsperiode na, wanneer het Eindhovens Dagblad wordt opgeheven en hij te Haaren geïnterneerd is, blijft hij aan het Eindhovens Dagblad verbonden vanaf 1945 als chef-redacteur, in 1953 als hoofdredacteur (samen met Ton Brouwers en na de fusie met Oost-Brabant vanaf 1964 ook met dr. Richard Mooren). Mooren en Zoetmulder gaan in 1968 met pensioen en hebben gezamenlijk een afscheidsfeest op 27 december 1968 met een speciale, vier pagina’s grote afscheidskrant.

Bekend zijn de ‘Gekleurde Arabesken’, hetgeen persoonlijke beschouwingen zijn waarin hij het alledaagse op de korrel neemt. Binnen de journalistiek is hij actief als voorzitter van de Brabants-Zeeuwse afdeling van de Katholieke Nederlandse Journalisten Kring, als lid van de commissie Erecode en als lid van de Raad voor de Journalistiek.

Cultureel is hij actief als mede-oprichter en bestuurslid van het Brabants Orkest en Vrienden van het Brabants Orkest, van De Jonge Spelers, van de Stadsschouwburg. Ook is hij bestuurslid van de Muziekschool. Hiervoor krijgt hij de prof. dr ir Hans Jonkerpenning van de Eindhovense Kunststichting uitgereikt en in 1978 de cultuurprijs van de provincie Noord-Brabant. Hij is secretaris en voorzitter van de Stichting Brabants Gesneuvelden, die hem het erevoorzitterschap en het kruis van verdienste in zilver van de stichting aanbied.

In de gelederen van het Academisch Genootschap, Cultureel Contact of Heemkundige Studiekring Kempenland is hij een opvallend lid. , in 1983 wordt hij lid van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij en het Genootschap voor Taal, Letterkunde en Geschiedenis.

Steef Zoetmulder was een bedrijvige mens die niet alleen veel geschreven heeft – denk aan de Kroniek van Zaltbommel in 874 afleveringen in het Brabants Dagblad en de vele artikelen in Brabantia, ’t Gruun Buukske, Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum, Merckenswaert en Streven – maar ook nog spreekbeurten heeft gegeven en hoorspelen heeft geschreven zoals het door de KRO bekroonde "De miskelk van de maarschalk".

Zijn bekendste publicaties zijn:

 1. Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was! Herinneringen en onthullingen 1940-1945:
  1. Deel 1 – Het verraad en de verraders
  2. Deel 2 – Onze uitplundering
  3. Deel 3 – Onze vernedering I
  4. Deel 4 – Onze vernedering II
  5. Deel 5 – Slavenarbeid
  6. Deel 6 – Sabotage (1946)
 2. Honderd jaar Oost-Brabants bedrijfsleven, 1852-1952,
Reclamefolder voor de uitgave van het molenboek. (afbeelding archief Hüsken)
 1. Gedenkboek in opdracht van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oostelijk Noord-Brabant te Eindhoven bij gelegenheid van haar honderdjarig bestaan (1952),
 2. Vestiging en groei van de N.V. Eindhovensche Katoenmaatschappij v/h Ign. de Haes, Eindhoven en Mierlo (1953),
 3. Bij het gouden herdenkingsfeest van de stichting van kerk en klooster der Minderbroeders-Capucijnen te Rilland-Bath (Zuid-Beveland) 1905-1955 (1955),
 4. 40 jaar N.V. Hermes. Veertig jaar Hermes-Moll (1955),
 5. Academisch Genootschap 1945-1965 (1965),
 6. Tijdopname. De Technische Hogeschool Eindhoven 1956-1966 (1967 met anderen),
 7. Nodende noten. De eerste vijftig jaren van de Eindhovense muziekschool (1970),
 8. Kerkelijke kunst uit het dekenaat Valkenswaard (1973),
 9. Aalst en Waalre in oude ansichten (1974 en 2000 5),
 10. De Brabantse Molens (1974),
 11. Zaltbommel in oude ansichten (1975 en 1996 5),
 12. Lieshout-suite 1976. Gedenkboek ter gelegenheid van het eerste eeuwfeest der harmonie Sint Caecilia te Lieshout in 1976 (1976 met H.W. van Loen),
 13. Harmonie “Juliana” Waalre 1919-1979 (1979),
 14. Bij het afscheid van Jos L. Lodewijks (1980 met anderen),
 15. Het gedenkteken voor de Brabantse soldaat. Waalre’s oudste bedehuis (1980),
 16. Waalre en Aalst in het verleden (1983, 3 delen in één band onder de titel Van Rendierveld tot Groenfontein).


Bronnen:

 • Anton van Oirschot, De krant in Brabant, z.pl. 1963
 • De “stem” van het E.D.: S.H.A.M. Zoetmulder zestig jaar, in: Eindhovens Dagblad van 18 december 1963, 3
 • Hoofdredacteur S. Zoetmulder vandaag 65 jaar, in: Eindhovens Dagblad van 18 december 1968, 3
 • Ton Brouwers, Toekomst dagbladpers is voorwaardelijk gunstig. Twee scheidende hoofdredacteuren over hun vak, hun functie, hun krant, in: Eindhovens Dagblad van 27 december 1968, 3
 • Bijzonder drukke receptie in Cocagne. Hartelijk afscheid van twee hoofdredacteuren, in: Eindhovens Dagblad van 28 december 1968, 2
 • Cas van Houtert, S.H.A.M. Zoetmulder: beschermheer van traditie, in: Eindhovens Dagblad van 4 augustus 1993, 3
 • Jan Spoorenberg, Steef Zoetmulder, in: ’t Gruun Buukske 22 (1993), 114-115
 • Cas van Houtert, Steef Zoetmulder, een heer van stand, in: Cas van Houtert, Uit doorgaans betrouwbare bron. De geschiedenis van het Eindhovens Dagblad, Eindhoven 2003, 328-335


Peter Thoben 2013