Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Vlokhoven

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken

Vlokhoven

Dit is weer een oude naam. Vlok betekent wol en Vlokhoven was aanvankelijk dus een schapenboerderij.
De naam wordt het eerst vermeld in een schepenakte uit 1345 (die helaas verloren is gegaan), als Henrick Kuyst gerechtigd blijkt te zijn in een hoeve "Ten Broecke" in Vlokhoven(1).

Een verdwenen wijknaam is Stoutheuvel.
Stoutheuvel of Steytheuvel was één van de gehuchten van het oude Woensel.
Het lag aan de Woenselsestraat tussen de Beekstraat en het waterloopje de Zoei; het strekte zich dus uit van het noordelijk deel van de huidige generaalsbuurt tot diep in het Vlokhovense akkernaam-stratengebied(1).

C. Kuysten verklaart de naam Vlokhoven als voortkomend uit het woord "Vlook" of "Vlaak". Dat is een horde die men in de middeleeuwen gebruikte bij het kaarden van de wol. Vlokhoven was naar zijn mening waarschijnlijk een schapenboerderij in de grote hei in Woensel(2).

Chr. Buiks stelt dat de naam Vlokhoven (1381 Vlochoven) aan zou kunnen sluiten bij het woord "vlaak", wat horde of vlechtwerk betekent. Hij oppert de mogelijkheid dat de naam mogelijk te verklaren zou zijn zoal de Duitse plaatsen Wolchoven (1158/1168) en ook bij Volkerinkhove (1164 Folcringuehoua). Die zijn mogelijk samengesteld met de persoonsnaam Fulco. In dat geval heeft er een letteromzetting plaats gevonden, zoals bij Geldrop en Geldorp(3).

Meer over Vlokhoven kunt U vinden in een artikel van J.Th.M. Melssen in het boekwerkje "Bijdragen tot de geschiedenis van Woensel", deel III, 1981.

Noten / bronnen:
1-Jan Spoorenberg, Wijken en wijknamen, in: ’t Gruun Buukske 1982, 53, 65, 80
2-Chr. Buiks, Veldnamen in Eindhoven en omgeving, in: 't Gruun Buukske 1990, 14
3-C. Kuysten, Een chronologisch-toponymische verkenning van Eindhoven, in Oud Eindhoven, voorstudies tot de geschiedenis van Eindhoven, 1950