Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Afbraak van het kasteel

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken
De laatst bekende tekening van het kasteel van Eindhoven.

Het einde van het Eindhovens kasteel

In 1655 wordt in het register van de verpondingen van Eindhoven gesproken over 'het aut vervallen huys oft casteele van Eyndhoven, ten deele affgeworpen', dat toebehoort aan de Prins van Oranje. In 1658 wordt in dit register het 'audt vervallen en ten deele affgebroocken huys oft casteel van Eyndhoven' genoemd. Het huis met de daarbij behorende drie percelen grond wordt gebruikt door de militairen, die 'op den selven casteele logeren'.

De borgemeestersrekening over het jaar 1675/1676 bevat de inschrijving van een betaling voor arbeidsloon 'van het casteel te doen effenen'. De daarbij behorende bijlage (kasstuk) geeft een 'Lijste van de arbeyders die het casteel geslicht (=geslecht) hebben', t.w. 16 arbeiders die daaraan 3 à 4 dagen hebben gewerkt. Gezien de plaats van dit kasstuk in het geheel, vallen deze werkzaamheden mogelijk in maart/mei 1676 te dateren.

Het oudste gegeven over het gebruik van het kasteelplein door de stad vinden wij in het resolutieboek van het stadsbestuur, waarin op 14 november 1681 aan de borgemeessters opdracht wordt gegeven voor dit gebruik 10 gulden te betalen aan de drossaard. Een dergelijke betalingsopdracht vinden wij daarna (bijna) elk jaar in het resolutieboek terug, aanvankelijk met de vermelding 'het gebruick van het casteel'. Op 21 juni 1691 wordt besloten 'het plijn van 't casteel' ten laste van de stad over te nemen. Hiervoor wordt voortaan jaarlijks 10 gulden betaald aan de drossaard.
Wordt in het algemeen slechts het plein genoemd, de resolutie van 17 mei 1698 spreekt over 'het pleijn ende den tooren van 't casteel'. Blijkbaar is in 1676 toch niet het gehele kasteel gesloopt. Wanneer de toren van het toneel verdwijnt, is (nog) niet bekend.

De schets laat ons de laatst bekende afbeelding van het Eindhovense kasteel zien, vermoedelijk circa 1672.

Jan Melssen 1988
on: 't Gruun Buukske 1988, 122