Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Het Eindhovens kasteel

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken
Het oude kasteel van Eindhoven aan de huidige Ten Hagestraat (detail tekening Frans van Hogenberg uit 1583)
Het Eindhovense kasteel

Gebouwd tussen 1413 en 1419 of 1420 en gesloopt in 1676. Een van de heren van Eindhoven*, Willem van Milberg* (overleden 1413) of Heer Jan van Schoonvorst* (overleden 1434) heeft het kasteel laten bouwen en om er met regelmaat, maar steeds voor een korte tijd, te verblijven. Tijdens de verovering van de stad, in 1486, door de Gelderse Robert van der Marck* wordt het kasteel met de daarin aanwezige kapel zwaar beschadigd.
Frederik van Egmond*, heer van de stad tussen 1484 en 1521, laat het kasteel herstellen. Op drie plattegronden in vogelvluchtperspectief van circa 1560 (Jacob van Deventer), en circa 1583 (Frans Hogenberg en Baudartius) werd het kasteel afgebeeld. De kasteelgebouwen zijn om een rechthoekig terrein gebouwd en worden omgeven door water. Een kasteeltoren lijkt tegen de aarden omwalling van de stad te zijn gebouwd. Tijdens de 80-jarige oorlog (1568-1648) was het kasteel vaak het middelpunt van het strijdgewoel.
Uit schouwlijsten van de gemeente blijkt, dat het kasteel tenminste tot 1623 bewoond werd door de rentmeester. In 1637 wordt echter vastgesteld, dat ruiten en kozijnen zijn verdwenen, en dat muren, zolders, lood, dak en bruggen voor het merendeel verbrand en verwoest zijn. Het kasteel wordt in 1645 dan ook als “het oud kasteel” omschreven. Het gebouw vervalt volkomen en wordt in het voorjaar van 1676 volledig afgebroken. Het voormalige kasteelterrein wordt daarna jaarlijks tegen betaling voor bijzondere gelegenheden gebruikt door de stad.

Centraal op deze ansichtkaart uit ca. 1910 staat de villa Ravensdonck aan de Ten Hagestraat
Blijkbaar is de toren van het kasteel een tijd lang blijven staan, want in een resolutie van 17 mei 1698 wordt nog melding gemaakt van “het pleijn ende den tooren van ’t casteel”. De datum van de definitieve sloop van de toren is niet bekend.

Nadat het braakliggende terrein ruim 100 jaar voor diverse doeleinden is gebruikt, wordt daarop in 1829 een villa gebouwd, die later onder de naam Ravensdonk bekend zal zijn. Deze heeft nu als adres Ten Hagestraat nummer 2.

Bronnen:
J. Melssen in: 't Gruun Buukske, 1988-122
Het kasteel van Eindhoven, N. Arts e.a., J. Melssen, Eindhoven 1992

Jos Hüsken 2013