Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Jan M. Sanders

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken

Sanders, Jan (Johannes Mathias), gemeentesecretaris

  • Helmond 7 april 1883

† Eindhoven 28 juni 1960

Geboren in het gezin van Peter Sanders (1837-1894) en Hendrina van den Bogaard (1843-1912). Studeert voor onderwijzer in Maastricht, maar stapt in 1903 over naar de studie gemeente-administratie, welke hij met de akte M.O. Staatsinrichting afsluit. Op 26 oktober 1909 trouwt hij te Helmond met Marie Elise Leonie Leloup (1885-1973), dochter van een boekdrukker. Ze krijgen drie kinderen.

Hij is vanaf 1905 gemeentesecretaris te Lieshout en wordt vervolgens afdelingschef Sociale Aangelegenheden op de secretarie te Tilburg. Vanaf 1908 is hij examinator voor de akte bekwaamheid gemeente-administratie. Na gemeentesecretaris te Gemert wordt hij op 16 mei 1914 gemeentesecretaris van Eindhoven, waar hij zich inzet voor de annexatie van de omliggende dorpen tot Groot Eindhoven.

Hieromtrent schrijft hij samen met wethouder mr. H.J. Passtoors twee boeken:

-Annexatieplannen in de agglomeratie Eindhoven (Eindhoven 1918)
-Annexatie-vraagstukken en Groot-Eindhoven (Eindhoven 1919)

In juli 1920 wordt hij benoemd tot gemeentesecretaris van Groot Eindhoven. Zijn 12½-jarig ambtsjubileum wordt op 19 januari 1933 gevierd en zijn zilveren jubileum op 16 mei 1939, waarover het nodige geschreven wordt tot en met De Volkskrant toe. Op 15 januari 1940 krijgt hij het Kruis van Verdiensten van de Burgerwacht. In 1942 treedt het gemeentebestuur collectief af. Sanders als gemeentesecretaris ook.
Van de statutaire oprichting van Museum Kempenland op 1 juni 1932 tot zijn dood is hij bestuurslid van het museum.

Bronnen:
-Zilveren jubilé Gemeente-Secretaris Sanders I, in: Eindhovensche & Meierijsche Courant van 12 mei 1939 -Zilveren jubilé Gemeente-Secretaris Sanders II, in: Eindhovensche & Meierijsche Courant van 13 mei 1939
-De Eindhovensche Gemeenteraad huldigt zijn zilveren secretaris, in: Eindhovensch Dagblad van 16 mei 1939
-Het zilveren ambtsjubileum van den gemeente-secretaris, in: Eindhovensch Dagblad van 17 mei 1939
-Propaganda-Bijeenkomst Eindhovensche Burgerwacht. Beëdiging van nieuwe leden en van officieren, in: Eindhovensch Dagblad van 15 januari 1940
-Propaganda-vergadering Eindhovensche Burgerwacht, in: Eindhovensche & Meierijsche Courant van 15 januari 1940

Peter Thoben 2013