Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Piet Peeters

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken

Peeters, Piet (Petrus Josephus Godefridus), tekenaar en directeur Van Abbemuseum

* Eindhoven 13 maart 1890
† Eindhoven 10 mei 1944
ex-libris met een zelfportret van Piet Peeters
Als zoon van meesterknecht Henricus Antonius Peeters (1865-1925) en Maria van der Linden (1863-1914) krijgt hij op de avondtekenschool les van Driekske van Gardingen en Piet Bockholts. In 1906 behaalt hij een Koninklijke medaille als beste leerling.

In 1908 slaagt hij voor de akte L.O. Tekenen en is lid van de in 1909 opgerichte Eindhovensche Kunstkring. Vanaf 1911 studeert hij te Brussel aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en aan de School voor Decoratieve Kunsten. Hij heeft les van Gisbert Combaz, Adolf Crespin, Emile Fabry en kunstgeschiedenis van August Vermeylen. Hij krijgt gelegenheid om voor het Belgisch Koloniaal Paviljoen op de wereldtentoonstellingen te Gent (1913) en te Lyon (1914) decoraties te ontwerpen en uit te voeren.

Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog keert hij naar Eindhoven terug. Hij begint de studie voor de akte M.O. Tekenen, waarvoor hij in augustus 1916 slaagt. In deze periode trekt hij op met de uit België gevluchte kunstenaars zoals War van Asten, Alfons Blomme, Nico Eekman, Jozef Van Goolen en Michel Higuet. Hij is in 1920 getrouwd met slagersdochter Maria Wilhelmina Johanna van den Broek (1896-?). Na het vervullen van zijn militaire dienstplicht is hij tekenleraar aan de gemeentelijke ambachtsschool, textielschool en vanaf 1922 aan het Gymnasium Augustinianum.

In 1926 maakt hij deel uit van een schetsclub met Mathieu Clement, Dimmen Gestel, Lou Kalff, Jacques Zwijsen en A. Jurriaan Zoetmulder. Op het Augustinianum tekent hij karikaturale portretten van alle 250 leerlingen, die in de aula worden geëxposeerd. In de collectie van Museum Kempenland Eindhoven zijn er aanwezig. Verder tekent hij talloze portretten en karikaturen en politieke spotprenten voor de Meierijsche Courant, vervaardigt exlibrissen, boekillustraties en ontwerpen voor textiel en damast, in hoofdzaak voor de Eindhovense firma Baekers & Raijmakers (Bara).

Tijdens de oorlog is hij vanaf 1 april 1942 directeur van het Stedelijk Van Abbemuseum, maar moet vanwege ziekte zijn functie op 15 maart 1943 overdoen aan Louis Vrijdag. Alleen het door Charles Vos naar Peeters’ ontwerp uitgevoerde wapen van Noord-Brabant met de tekst ‘Edele Brabant were di’ in de hal van het Van Abbe herinnert aan diens directeurschap. Hij overlijdt voor de bevrijding van het zuiden.

Later is zijn directoraat als misstap beoordeeld en heeft zijn naam in de vergetelheid doen wegzakken. Zijn zoon Ruud (Rudolf Henricus Johannes Aloysius) Peeters (1932-) heeft het voorbeeld van vader als kunstenaar en academieleraar gevolgd.

Peter Thoben 2013