Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Eindhoven voor 1920

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken

Aantallen inwoners Eindhoven 1232- heden:
1183-1815: De hertogen van Brabant en de heren van Cranendonk en Eindhoven
1232: Ontstaan Eindhoven op zandrug
1232: Een nieuwe (oude) verklaring voor de naam Eindhoven
1232: Een plausibele verklaring voor de naam Eindhoven
1232: Stadsrechten
1232: Stadszegel van Eindhoven
1232-1368: Een periode van tweeherigheid van Eindhoven
1232-1795: De machthebbers tussen 1232 en 1795
De Tafel van de H. Geest tot 1812
De kaak en het schavot
1312-1807: De Tol en de tolbrug in Stratum
1340-1920: Eindhovense barbiers en haarsnijders
1379: Het toponiem "Die hoeve"
1411: De naam “de Heuvel” in Eindhoven
1472: Florarium Temporum
1500-1796: Goederen van de Abdij St. Truiden in Eindhoven
1516: Taxatie van geestelijke goederen in Eindhoven
1524-1633: Kerkwijding en kermis in Eindhoven
1526: Zware storm en de torenspits van de Catharinakerk
1583: Balthasar Gerards en de belegering van Eindhoven
1593: Het opknappen van de Eindhovense kasteelwal in maart 1593
1600-1700: Stadsrekeningen in de 17e eeuw
1616: Levering van brandstof op het kasteel van Eindhoven
1624/1625: Een hoed voor de prins van Oranje
1632: Tabakshandel en de verwerking ervan
1700-1800: Stadsrekeningen in de 18e eeuw
1709: De voedselcrisis
1745/1746: Reparatie van een stadskruiwagen
1791/1792: Een gemeentelijke straatschop
1795-1813: Patriotten en de Franse Tijd
1803: Eindhoven volgens Hanewinkel
1803: Reglement der joodse gemeente tot handhaving van de rust en orde in hun "kerkhuijsingen"
1809: Verbod op het maken van spotliederen
1825 ca: Eindhoven volgens Brock
1868: Spijkerfabriek Gebr. Raijmakers